Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH:s verksamhet koncentreras till tre campus

Collage med KTH:s verksamhet.
Publicerad 2023-11-22

KTH:s styrelse har nu fattat beslut om verksamheten vid KTH:s olika campus. KTH Södertälje flyttas till KTH Campus och till Campus Flemingsberg. Verksamheten i Kista flyttas till KTH Campus med undantag för Electrumlaboratoriet. Omställningen kommer dock ta flera år, men målet är att omlokaliseringen ska vara genomförd senast 2027.

Porträtt på Johan Sterte
Johan Sterte, styrelseordförande.

– Syftet är att stärka KTH:s framtida utveckling och ekonomi. Lägre kostnader ger ökade möjligheter att göra det, säger Johan Sterte, styrelseordförande.

Beslutet, som fattades den 22 november, har föregåtts av ett omfattande utredningsarbete som i sin tur mynnat ut i fördjupade analyser av verksamheten i Kista och Södertälje.

– Förarbetet har varit gediget. Det är ett stort och viktigt beslut för att KTH ska kunna försvara och ytterligare stärka sin framstående position i Europa och globalt. Och för att kunna satsa på det viktigaste vi har nämligen personal och studenter. Genom att konsolidera och koncentrera verksamheten kan vi ytterligare stärka kvaliteten, säger Johan Sterte.

Pandemin, inflationen och kraftigt ökade lokalkostnader är några av orsakerna till att KTH genererat ett underskott där campusöversynen varit en del av arbetet för att skapa en ekonomi i balans.

– Vi strävar efter ett ännu starkare och mer framgångsrikt KTH på fem till tio års sikt, säger Anders Söderholm , rektor på KTH och betonar att dagens beslut är ett vägskäl.

Porträtt på KTH:s rektor
Anders Söderholm, rektor.

– Det är en absolut förutsättning och nödvändigt för en fortsatt stark utveckling för KTH.

Vad är nästa steg? Hur snabbt kommer det att gå?

– I början av nästa år ska vi ha projekt och tidplaner klara för de olika flyttarna som beskriver hur det ska gå till mer i detalj. Men förändringen som helhet kommer ta flera år.

Hur kommer det påverka medarbetare och studenter?

– Vi förstår naturligtvis att det här kan vara utmanande, men förändringen kommer genomföras med stor omsorg om och i dialog med medarbetare och studenter, säger Anders Söderholm.

Att koncentrera KTH:s verksamhet på tre i stället för fem campus är tänkt att stärka såväl forskning som utbildning och samverkan. För blivande studenter finns flera fördelar med en mer komplett akademisk miljö, till exempel genom ett mer ändamålsenligt utbildningsutbud, större valfrihet och mindre samläsning mellan olika program.

– Vi kommer kunna erbjuda våra studenter ett bättre utbildningsutbud som ännu bättre än i dag matchar arbetsmarknaden inom data, elektro och produktionsteknik när vi koncentrerar verksamheten, säger Anders Söderholm.

För forskarnas del är tänkta fördelar med samlokalisering till exempel att man kommer närmare kollegor som i dag finns på flera campus och samlad kompetens ökar möjligheterna till utveckling.

Men hur ska alla få plats?

– Det kommer att framgå av de mer detaljerade planerna, men redan i dag har vi omkring knappt 3000 kvadratmeter yta på KTH Campus som väntar på att användas, säger Anders Söderholm.

Av beslutet framgår också att KTH ska utveckla samverkan i samarbete med sina olika partner i Kista och Södertälje och tillsammans göra riktade satsningar inom forskning och utbildning.

– Vår avsikt är att arbeta vidare med våra partner på plats i Södertälje och Kista men att utveckla andra och mer uthålliga modeller för detta samarbete. Det innebär olika typer av utvecklingssatsningar som vi kommer att återkomma till, säger Anders Söderholm.

Text: Jill Klackenberg

Beslutet i korthet

Till Beslut om lokaliseringen av verksamhet vid KTH:s campus med diarienummer (V-2023-0821) hör också beslutsunderlaget Omlokalisering av verksamhet vid KTH:s campus. Det redogör för översynen och dess olika delar, bakgrund och grund för beslutet utifrån de gjorda analyserna samt målbild för KTH:s framtida verksamhet som helhet och för de olika campusen. Beslutet kan sammanfattas i:
 

  • Campus Södertälje flyttar till KTH Campus och Campus Flemingsberg
  • Campus Kista flyttar till KTH Campus vid Valhallavägen förutom Electrumlaboratoriet, var långsiktiga utveckling utreds
  • Projekt och tidplaner för flyttarna samt ekonomisk analys ska presenteras för styrelsen i februari och THS synpunkter som är centrala för flyttarna ska särskilt beaktas
  • KTH utvecklar samverkan genom riktade satsningar med KTH:s partner i Södertälje och Kista

intra.kth.se/styrning/campusoversyn  finns de tidigare analyserna, utredningarna och dokumenten som utgör bakgrund till beslutet. 

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2023-11-22