Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KTH ser över stöd till forskare i Gaza

Porträtt av kvinna mot bakgrund av mur.
Nina Wormbs är ansvarig för Scholars at Risk på KTH. (Foto: Sara Appelgren)
Publicerad 2024-06-18

KTH är med i det internationella nätverket Scholars at Risk, SAR, som arbetar med att stötta riskutsatta forskare.
Nina Wormbs, prodekanus och ansvarig för SAR på KTH, kan KTH göra något för kollegorna i Gaza?

– Parallellt med studentprotester på många universitet har också KTH och fakulteten ställt sig frågan om det är möjligt att stödja studenter, lärare och forskare i Gazaremsan på något sätt. Eftersom det är ett pågående krig är situationen utomordentligt svår, och den har också varit utmanande även tidigare.

KTH är sedan 2017 med i Scholars at Risk  och arbetar med riskutsatta forskare. KTH har bland annat tagit emot ett tiotal forskare och gett dem kortare anställningar i olika forskargrupper på skolorna. Framför allt har det rört sig om ukrainare som kommit till Sverige efter krigsutbrottet 2022.

Och när det gäller forskare från Gaza?

– Det är svårare att ta emot riskutsatta forskare från Gazaremsan eftersom de inte kan lämna Palestina. Det finns rapporter om att vissa har kunnat ta sig ut, men informationen är begränsad. KTH SAR kommer att undersöka om det finns möjlighet att ta emot forskare från Palestina inom ramen för SAR. Det arbetet sker i diskussion med den svenska sektionen av SAR, SAR Sverige, och kontoret i New York.

Finns det andra sätt, om de inte kan lämna Gaza?

– Ja, det gör det. Vi kan se om affiliering kan vara till nytta för forskare i Gaza så att de kan få tillgång till biblioteksresurser och annat. Men också det är svårt att veta. Förstörelsen är så stor att vi idag inte har riktigt klart för oss var vårt stöd gör bäst nytta.

Finns det något vi kan göra för studenterna?

– Förhoppningsvis. Det har kommit en förfrågan om KTH vill bidra till undervisning i Gaza. Även det ser vi över. Initiativet som kommit från ett palestinskt universitet i samarbete med en studentorganisation och en sammanslutning av universitet runt Medelhavet har fått stort gensvar. Vi kommer att se om vi också kan bidra till det arbetet, på distans. Genom tidigare samarbeten har vi några idéer om hur detta skulle kunna ske rent praktiskt.

Frågorna kommer att diskuteras på Scholars at Risks globala konferens som ska hållas i Vilnius efter midsommar. Ett tiotal svenska representanter kommer att närvara och Nina Wormbs deltar digitalt.

Berättat för: Jill Klackenberg

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2024-06-18