Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kursen som lär forskare etisk medvetenhet

forskare som håller i ett provrör
Den nya kursen i forskningsetik består i huvudsak av videor, korta texter, verktyg och länkar till mer information. ”Det är en självstudiekurs men den går att använda som en del i en universitetskurs med lärare om man lägger till examinationsuppgifter och diskussionspunkter”, säger forskningsetikrådgivare Fredrik Karlsson. Foto: Elias Sado
Publicerad 2023-12-05

Den är översiktlig och bred med syfte att få upp alla på en miniminivå. Så beskriver KTH:s forskningsetikrådgivare Fredrik Karlsson den nya kursen i forskningsetik.
– Ibland ser man kunskapsluckor gällande lagkraven i etikprövningen.

Etik och god forskningssed  finns i Canvas, är på engelska och tar ungefär två timmar.

– Den utgår från de viktigaste frågorna om etiska aspekter man borde ställa redan när man planerar sin forskning. Några av KTH:s forskare delar med sig hur etikfrågan kommer upp i deras arbete och hur de bemöter den. Det finns också verktyg för att underlätta att strukturera riskhanteringen, säger Fredrik Karlsson.

Självstudiekurs

Kursen ger en översikt av hur man bedömer forskningsaktiviteter, finansiärer och nya samarbetspartners. Den uppmärksammar också betydelsen av att se till etiska aspekter av forskningsresultaten. Vidare redogörs för lagkrav på etikprövning och hur den fungerar i Sverige.

– Det är en självstudiekurs men den går att använda som en del i en universitetskurs med lärare om man lägger till examinationsuppgifter och diskussionspunkter. Kursens består i huvudsak av videor, korta texter, verktyg och länkar till mer information.

Finns det några kunskapsluckor bland KTH:s forskare i etik-frågan?
– I vissa miljöer. Alla har sina övertygelser, men det finns inte alltid vilja att belysa eller förändra dessa. Att gå i dialog om exempelvis publikationskultur har visat sig vara svårt. Ibland ser man kunskapsluckor gällande lagkraven i etikprövningen. Utvecklar man teknik finns större behov av att kunna annan lagstiftning. Men det blir allt vanligare att även teknikforskare vill intervjua personer om hur tekniken upplevs. Då hamnar man i en ny juridisk situation där det krävs kunskap om etikprövning.

Porträttbild på Fredrik Karlsson
Fredrik Karlsson. Foto: KTH

Varför är det värdefullt att gå kursen?
– För doktorander kan den fungera som en första inblick i forskningsetik. För mer seniora forskare är den en hjälp för att komma ihåg att checka av olika aspekter som är så mycket lättare att hantera om man tar det i planeringsstadiet. Har du inte med kostnaden för etikprövning i budgeten eller planerat in väntetiden för att få svar om etikgodkännande kan det skapa jobbiga överraskningar.

Bakomliggande intressen

Ytterligare ett exempel är om man slarvar med att kolla upp en finansiär och tar emot pengar utan att reflektera över kontexten. Uppstår problem sitter man med ett avtal med någon som kanske inte är pålitlig.

– Eller att man ska samarbeta med någon som inte har rätt kompetens, alternativt med någon där man inte riktigt vet vilka bakomliggande intressen samarbetspartnern egentligen har.

Kan du peka ut kursens viktigaste innehåll?
– Genomgående trycker jag på vikten av att vara transparent, söka stöd hos kollegor eller oss på forskningsstödet och försöka ha lite allmän koll. Ägnar man sig åt ren teknikforskning blir det mer aktuellt att fundera på forskningsresultaten. Vad kan de användas till och är det viktig teknik att ta fram? Har man människor som deltagare måste man fokusera på hur metoderna utförs.

Några forskare och lärare har testat kursen. Där framkom att man gärna vill använda kursen för doktorander.

– För att få upp alla på en slags miniminivå.

Text: Lars Öhman

Digitala kurser i Canvas

– Forskningskommunikation.
– Immaterialrätt (IP).
– Öppen vetenskap och datahantering.
– Etik och god forskningssed.
Kommande: JML (jämställdhet, mångfald och lika villkor) och hållbarhet.

Länkar:
* Kurser och seminarier  för forskare
* Har du frågor kring forskningsetik? Här finns kontaktuppgifter  och mer information
* Här kan du läsa mer om forskningsetik på KTH

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2023-12-05