Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ny grupp bereder forskningssatsningar

Porträtt på Annika Borgenstam
Annika Borgenstam, vicerektor för forskning, blir ordförande i den nya beredningen för forskningssatsningar från 1 januari 2024.
Publicerad 2023-12-20

Från och med den första januari ska en grupp för beredning för forskningssatsningar införas. Det är ett av flera resultat i den översyn av särskilda forskningssatsningar som genomförts under hösten.

– Genom ökad tydlighet, större helhetstänk, en bredare bas ska KTH:s forskning stärkas och stå sig än bättre i den internationella konkurrensen, säger Annika Borgenstam, vicerektor för forskning.

Hon har lett kartläggningen av hur KTH:s forskningssatsningar i fråga om forskningscentrum, plattformar, SFO:er, forskningsinfrastrukturer och även strategiska partnerskap varit organiserade.

– Tanken är också att vi ska ha en genomtänkt systematik i våra forskningssatsningar så att vi kan använda våra resurser där de gör mest nytta.

Plattformar fasas ut

Ett annat utfall av översynen är att KTH:s sex forskningsplattformar fasas ut till sista juni 2024.

– Plattformarna har tjänat KTH väl, men nu ska vi pröva något nytt där vi kan öppna upp för nya mer snabbfotade initiativ och satsningar i linje med vår vision, KTH:s uppdrag och vad som är aktuellt i omvärlden, säger Annika Borgenstam.

I beredningen för forskningssatsningar, som rektor beslutat, ingår en rad olika frågor som ska beredas och analyseras för att utmynna i förslag till KTH:s ledningsgrupp.

I beredningens uppdrag ingår att:

• föreslå direkt finansiering av forskningssatsningar, inklusive ökad satsning på forskningsinfrastrukturer,
• prioritera samfinansiering mellan satsningar som beviljats extern finansiering
• nominera KTH-representanter till nationella och internationella råd och kommittéer
• hantera interna nomineringsprocesser
• hantera frågor gällande KTH:s deltagande i nationella och internationella nätverk
• verka för ett effektivare arbetssätt mellan fakultet och verksamhetsstöd
• föreslå utvecklingsprojekt
• utarbeta förslag på KTH:s styrke- och fokusområden och delta i dialogen kring hur KTH vill att detta kommuniceras

– Vår förhoppning är att detta ger en tydligare och bredare förankring där KTH:s forskning kommer att stärkas på sikt, säger Annika Borgenstam.

Stor kännedom om KTH

I beredningsgruppen, där Annika Borgenstam är ordförande ingår sex seniora forskningsledare tillika professorer med stor kännedom om och inblick i KTH:s olika forskningsområden ; Anna-Karin Tornberg, Per Lundqvist, Lars Kloo, Karl-Henrik Johansson, Sophia Hober och Dan Henningson. Utöver dessa ingår dekanus eller prodekanus, prorektor samt biträdande universitetsdirektör.

Forskningsberedningen ska utvärderas efter två år.

Hur kommer de här förändringarna märkas för KTH:s forskare?

– Främst kanske genom att det blir tydligare vad som gäller för samfinansiering, förhoppningen är också att det finns möjlighet att ge stöd för och utveckla initiativ av strategisk vikt för KTH, säger Annika Borgenstam.

Översyn av KTH:s särskilda forskningssatsningar (pdf 1,1 MB)

Text: Jill Klackenberg
Foto: Magnus Glans

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2023-12-20