Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Ny vicerektor för forskning

Poträtt på Annika Borgenstam.
Annika Borgenstam blir KTH:s nya vicerektor för forskning.
Publicerad 2023-02-20

Från och med första mars är Annika Borgenstam KTH:s vicerektor för forskning. Hon har sin utbildning på KTH, är prefekt på institutionen för materialvetenskap och professor i legeringars mikro-och nanostrukturer.

– Jag har varit anställd på KTH sedan 1986 med olika sejourer i industrin, men har alltid gått tillbaka till akademien.

Vilka frågor vill du driva som vicerektor?

– Jag vill förvalta det fantastiska jobb som Annika Stensson Trigell gjort. Men jag kan också se att det finns en hel del att göra när det gäller att överbrygga gapet mellan kärnverksamheten och stödet - kring exempelvis forskningsansökningar.

Med reservation för att du inte börjat ditt uppdrag än - är det andra frågor du ser som centrala att driva?

– I skärningspunkten mellan akademi och industri finns också utrymme för utveckling och förbättring. Samverkan är ett område som jag har stor erfarenhet av och jag tänker att mycket forskning gagnas av samverkan.

– Ett annat område är att verka för att öka samarbetet mellan olika lärosäten där vi tillsammans kan bli starkare i den globala konkurrensen.

KTH har ett stort antal forskningscentrum varav många bygger just på samarbeten med industrin på olika sätt. Annika Borgenstam har bland annat varit föreståndare för kompetenscentrum Hero-m 2i inom materialvetenskap och är föreståndare för Center for Mechanics and Materials Design som drivs tillsammans med Hållfasthetslära. Här ser hon ytterligare utvecklingspotential i samarbetet med industrin.

– Frågan som bör ställas är vad vinner KTH på detta samarbete – och industrin? Det bygger på tillit och tydliga roller kring hur man kan utveckla forskningen tillsammans.

Vad är mest utmanande för forskare i dag?

– Finansieringssystemet. Det är väldigt utmanande och ur en prefekts synvinkel är det ett rent arbetsmiljöproblem att vi ska dra in pengar till våra egna löner mer eller mindre.

Hur står sig KTH:s forskning?

– Inom många områden är det världsklass. Men det är viktigt att våga tänka strategiskt och prioritera. Inte bara ha fokus på den forskning som ger störst genomslag i rankingsystemet. Alla typer behövs och både tillämpad och icke tillämpad forskning kan vara excellent. Men vi måste diskutera, tex vad excellens inom forskningen egentligen betyder.

Vad ska du göra allra först när du börjar första mars?

– Jag ska börja med att sätta mig in i hur Research Support Office arbetar. Jag tar mitt avstamp i kärnverksamheten och får nu se forskningsstödet från andra hållet.

Text: Jill Klackenberg
Foto: Anneli Nygårds

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2023-02-20