Till innehåll på sidan

Tillsammans gör vi KTH tryggare och säkrare

Trycksaker Säkerhet på KTH hänger på väggen i ett stort rum.
Säkerhet på KTH ger medarbetare och studenter snabb vägledning i händelse av olycka eller allvarlig händelse.
Publicerad 2024-02-09

Vi behöver skapa en bättre säkerhetskultur på KTH tycker säkerhetschef Christina Boman. Nu har hon tagit fram två trycksaker vars syfte är att främja tryggheten i våra lokaler, minska stölderna och hjälpa alla att agera klokt i svåra och hotfulla situationer.

En dekal med en tjuv och texten våga fråga vem du släpper in ovanför en kortläsare.

Den ena trycksaken är en dekal för en kampanj med budskapet att våga fråga vem man släpper in genom dörren. Klistermärket ska sättas upp som en påminnelse vid samtliga dörrar med kortläsare på alla campus.

– Syftet med dekalen är att få medarbetare och studenter att inte släppa in okända personer som saknar eget passerkort och öka medvetenhet på KTH om att säkerhet är viktigt, säger Christina Boman.

På bilden syns en tjuvfigur och den behövs enligt Christina Boman för att dra uppmärksamhet till budskapet.

– Eftersom texten på klistermärket enbart är på svenska bidrar illustrationen till att alla på KTH förstår vad som ska motverkas.

Ett lärosäte har många öppna miljöer. Christina Boman menar att det, ur ett trygghetsperspektiv, ställer krav på alla som vistas i dem.

– Stölderna av datorer, mobiltelefoner och andra värdeföremål behöver minska, betonar hon och tillägger:

En blond kvinna i ljusblå blus sittande vid ett bord.
Christina Boman, säkerhetschef på KTH. Foto: Magnus Glans.

– Vi kan hjälpa varandra att känna ökad trygghet i våra lokaler och verksamheter.

Många av KTH:s entrédörrar har en inbyggd fördröjning när de stängs för att underlätta för personer med funktionsnedsättning att passera.

– Det är en medveten åtgärd men konsekvensen kan vara att obehöriga personer lättare kan hänga med in. Med den här kampanjen motverkar vi tailgating som betyder att öppna dörren och få ”svansen” med sig.

Den andra trycksaken, Säkerhet på KTH, är en samling instruktionsblad med olika teman. Den ger tydlig vägledning i hur medarbetare och studenter ska agera om en skada eller annan allvarlig händelse uppstår på KTH. Och vem som ska kontaktas.

– Trycksaken behövs för att öka medvetenheten och tryggheten hos alla i organisationen. Den hjälper oss att ställa kloka frågor och fatta bra beslut i olika utmanande situationer, konstaterar Christina Boman.

Säkerhet på KTH kommer att finnas i samtliga verksamheter på KTH i anslutning till utrymningsplanen. I övrigt ska trycksaken placeras där många vistas som exempelvis i kopieringsrum, kök, lärosalar och andra allmänna utrymmen. Informationen finns också i sin helhet på KTH:s intranät och på KTH:s studentwebb.

Text: Marianne Norén

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2024-02-09