Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Personsäkerhet

Personsäkerhet tar främst sikte på att förebygga, förhindra och hantera antagonistiska säkerhetsincidenter riktade mot medarbetare och studenter på KTH. Syftet är att skapa en trygg och säker arbets- och studiemiljö.

Vad innebär personsäkerhet?

Personsäkerhet kan avse hot, våld eller otillåten påverkan, men även underrättelsehot. Inom ramen för uppdraget ingår också att stötta med säkerhetsrekommendationer inför, under och efter utlandsresor. Personsäkerhet ingår även som en beståndsdel i planerings- och genomförandeprocessen gällande publika arrangemang som anordnas av KTH.

Mycket resurs läggs på intern och extern samverkan i syfte att skapa gynnsamma förutsättningar i säkerhetsarbetet och för att skapa gemensamma lägesbilder av aktuella problemområden. Verksamheten kan även stötta vid bakgrundkontroller vid exempelvis tillsättningar.

Personsäkerhetsarbetet sker i nära samverkan med de andra avdelsningsinterna säkerhetsområdena, främst fysisk säkerhet.

Ämnesområden

  • hot och våld
  • otillåten påverkan
  • underrättelsehot
  • resesäkerhet
  • evenemangssäkerhet

Säkerhetsavdelningen bistår verksamheten med:

  • rådgivning/stöd

  • bedömningar
  • utbildning