Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Fysisk arbetsmiljö

Fysisk arbetsmiljö inom verksamhetssäkerhet omfattar de övriga riskerna för olyckor med skada som följd som kan förekomma i KTH:s verksamhet. Som exempel på risker kan nämnas maskiner, trafik, fall eller ras samt hot och våld.

Riskhantering är centralt i arbetet med fysisk arbetsmiljö och ska förebyggande upptäcka och motverka risker innan något har inträffat som har, eller hade kunnat, vålla skada. Om en sådan händelse trots detta ändå skulle inträffa så syftar den förebyggande riskhanteringen till att minimera den skada som uppstår.

KTH ska vara säkert, tryggt och medvetet om de risker som finns. Säkerhetsavdelningen ger stöd till verksamheten, tar fram universitetsgemensamma rutiner och bedriver internutbildning inom området.

Till huvuddel är arbetet med fysisk arbetsmiljö styrt av lagar, förordningar och föreskrifter. KTH omfattas av samtliga. På KTH deltar skyddsombudet i arbetet med riskhantering. Allt arbete med riskhantering, riskbedömningar, handlingsplan och samverkan med skyddsombud ska dokumenteras.