Till innehåll på sidan

CBH-skolan söker programansvariga för två masterprogram

Publicerad 2021-06-10

Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH) söker programansvariga (PA) för masterprogrammet i Industriell och miljöinriktad bioteknologi (TIMBM) och masterprogrammet i Medicinsk bioteknologi (TMBIM). Ansökan skickas senast den 24 juni 2021.

Alla med lärartjänst kan söka samtliga PA-uppdrag, men sökande med erfarenhet av undervisning på något av de biotekniska programmen prioriteras. Uppdraget som programansvarig beslutas på fyra år i taget, aktuell mandatperiod är 2019 - 2022.

Arbetsbeskrivning

En PA:s arbetsuppgifter innefattar, men är inte begränsat, till följande:

  • Utveckling: Kontinuerligt programutvecklingsarbete utifrån och programmålen, delta vid möten med grundutbildningsansvarig, andra PA, programhandläggare, studievägledare, lärare och studentrepresentanter, delta vid skolans grundutbildningsmöten, förbereda inför och delta vid interna och externa programutvärderingar, etc.
  • Genomförande: Bedöma och meritvärdera ansökningar från internationella studenter inklusive stipendienomineringar, ta emot nya studenter, arrangera programråd och hålla nära kontakt med examinatorer och lärare inom programmet, uppdatera utbildningsplaner (en gång per år), tillgodoräkna kurser (kontinuerligt), samverka med andra PA vid studenters programbyte, möten med studenter inom PA:s program för akademisk vägledning, kontrollera schema, skriva intyg och referensbrev, samverka med PA på andra campus, etc.
  • Rekrytering: Uppdatera information på programmets webbplats och i tryckt material, representera programmet vid rekryteringsmässor, etc.

Ansökan

Bakgrunden till utlysningen är att nuvarande PA för programmen den 1 juli 2021 i stället kommer att tillträda som PA för civilingenjörsprogrammet i bioteknik. Den som är intresserad av att bli PA för ett av, eller båda, de aktuella programmen ska skicka en kortfattad ansökan innehållande:

  • Vilket av programmen ansökan gäller
  • Nuvarande anställning: Ämne och avdelning
  • Tidigare erfarenhet av drift och utveckling av program och kurser
  • Vilka möjligheter och utmaningar som ni ser med att vara PA för sökt program

Ansökan skickas till CBH-skolans grundutbildningsansvarig ( gruansv@cbh.kth.se ) senast den 24 juni 2021. Aktuella kandidater intervjuas sedan av en grupp bestående av GA och studentrepresentanter. Gruppen nominerar sedan en kandidat varefter skolchefen fattar beslut.