Till innehåll på sidan

”En fantastisk möjlighet att få insyn i hur KTH fungerar”

Ordförande Cristina Al-Khalili Szigyarto berättar om sitt arbete med CBH skolkollegium

Cristina Al-Khalili Szigyarto.
Cristina Al-Khalili Szigyarto.
Publicerad 2021-10-07

Det är snart dags för val till CBH skolkollegium. Cristina Al-Khalili Szigyarto har suttit som ordförande i skolkollegiet under den första mandatperioden och hon hoppas att fler kollegor vill vara med och göra sin röst hörd kring forskning, utbildning och samverkan på skolan.

– För mig är det väldigt viktigt att vara med, påverka och diskutera frågeställningar som man brinner för. Det som är fantastiskt med skolkollegiet är att man får möjligheten att diskutera frågor med andra kollegor med liknande arbetsuppgifter och utmaningar men som inte nödvändigtvis sitter i ens närhet. Vi är en väldigt stor skola och det är viktigt att man når ut och kan utbyta idéer, säger Cristina Al-Khalili Szigyarto.

Skolkollegiet är ett öppet forum där frågor av vikt för alla forskare och lärare kan lyftas fram till fakultetsrådet och KTH:s ledning. På samma sätt kan dekanus och prodekanus ställa frågor till kollegierna.

Vilka frågor har diskuterats i skolkollegiet?

– Vi har diskuterat väldigt brett och just vår skola har haft en fantastisk uppsjö av frågor. För att bara nämna några exempel har vi diskuterat forskning och forskningsfinansiering, hur man ska examinera kurserna och hur vi kan sprida det goda arbetet som vi på KTH gör.

Enligt Cristina Al-Khalili Szigyarto så har man ett bra samarbete med fakultetsrådet. Hon och vice ordförande Torbjörn Pettersson träffar fakultetsrådets representanter regelbundet och berättar om frågor som kommit upp och som fakultetsrådet borde följa upp och diskutera vidare.

– Vi står på sätt och vis under fakultetsrådet och ibland har vi fått frågor att diskutera från dem. Nu har till exempel rekryteringen av en ny rektor och prorektor dragits igång, och då har vi fått vara med i den processen och diskutera anställningsprofilen för de framtida tjänsterna. Sedan har vi haft frågor som har kommit från medlemmarna, de som gör jobbet på KTH. Det har varit frågor kring hur man jobbar under covid-19, hur vi kan förbättra samarbetet inom skolan, kring akademiskt medborgarskap och hur vi använder våra gemensamma resurser på bästa sätt.

Bra uppslutning som kan bli bättre

Skolkollegierna inrättades på samtliga KTH:s fem skolor på våren 2020. Sedan dess har CBH:s skolkollegium haft öppna möten för alla kollegor fem gånger och de valda ledamöterna har träffats fyra gånger. Varje möte har haft olika teman och uppslutningen har varierat efter tema men i stort varit god, enligt Cristina Al-Khalili Szigyarto.

– Om man tittar på hur det har sett ut på andra skolor så tycker jag att vi har haft väldigt bra uppslutning! Men själv är jag inte riktigt nöjd, utan jag skulle vilja att vi är fler som deltar. Det handlar om att öka synligheten men också om att testa nya format för möten där man kan vara mer inkluderande. Det viktigaste är ju att diskutera det skolans alla kolleger faktiskt är intresserade av.

Hur har det varit att vara ordförande?

– Det har varit väldigt roligt. Jag trivdes med att starta projektet och det har varit intressant att hitta en inkluderande format och få människor att delta i arbetet. Det gick snabbt i början och det var lite kort om tid att sätta igång skolkollegiet. De valda medlemmarna har gått ut och informerat, och deras arbete är väldigt värdefullt för de dammsuger i princip efter intressanta frågeställningar och även utmaningar som vi ska ta upp. 

Ska du ställa upp för omval?

– Ja det tror jag. Jag har inte riktigt bestämt mig men jag är absolut sugen. Jag tycker att det har varit jätteroligt och givande att se det stora perspektivet. Som forskare och lärare befinner man sig ibland i sin egen lilla grotta och sysslar med det dagliga arbetet. Att då, se det stora hela, vilka frågor och utmaningar som finns på hela KTH, är jättespännande och nyttigt. Jag tycker att fler ska kandidera! Det är en fantastisk möjlighet att få insyn i hur KTH fungerar.

Text: Jon Lindhe

Läs mer och nominera dig: Val till CBH skolkollegium|CBH