Justerad röstlängd för val till universitetsstyrelsen

Publicerad 2020-01-31

Röstlängden för val av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen är fastställd och anslås härmed på CBH-skolan. En viss justering behövdes dock göras då personer som är tjänstlediga till 50 procent eller mer ej är valbara. Se den justerade röstlängden nedan.

Enligt högskoleförordningen 2 kap 7a § har lärarna rätt att utse tre ledamöter i universitetsstyrelsen. Ledamöterna ska utses genom val inom högskolan.

Mandatperioden för nuvarande tre lärarledamöter går ut 2020-04-30 och nya ledamöter ska därför utses för perioden 1 maj 2020 – 30 april 2023. Valet genomförs elektroniskt 2-8 mars 2020. Information kommer att skickas ut per e-post till de röstberättigade.

Fastställd röstlängd

Röstlängd för val av ledamöter som representerar lärarna i universitetsstyrelsen:

Röstlängd val av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen (pdf 270 kB)