Till innehåll på sidan

Kandidater till CBH:s strategiska råd

Publicerad 2022-05-24

Det är val till det strategiska rådet på CBH-skolan. Fem representanter för lärare och forskare, en representant för adjunkter och en representant för teknisk och administrativ personal ska väljas. Läs mer om samtliga kandidater.

Eva-Rut Lindberg

Jag har omfattande erfarenhet från KTH, både som student och doktorand på arkitekturskolan och som handläggare för forskarutbildningen vid CBH. Jag är intresserad av att utveckla rutinerna för distansarbete för den administrativa personalen.

Paul Hudson

Jag är lektor och SciLifeLab Fellow vid institutionen för proteinvetenskap och har en bakgrund inom kemiteknik och molekylärbiologi. Min forskning är inom genteknik av bakterier för bioraffinering av koldioxid. Jag vill sitta i det Strategiska rådet för att bidra till att forskningsmiljön vid CBH förblir världsklass. Jag vill även hitta sätt att tillämpa avdelningens expertis av molekylärbiologi och systemsbiologi inom hållbarhet.

Andrea Eriksson

Andrea Eriksson, docent och lektor i ergonomi, institutionen för medicinteknik och hälsosystem. Jag undervisar och handleder på grund-, avancerad- och doktorandnivå inklusive livslångt lärande kurser. Vidare leder och deltar jag i forskningsprojekt om ledarskap, organisation och hälsa. Jag vill sitta med i Strategiska rådet för att representera perspektiv från Campus Flemingsberg samt perspektiv och förutsättningar för att bedriva och utveckla forskning och undervisning vid CBH.

Ibrahim Orhan

”Learning by doing” har varit vägledande sedan jag började jobba som lärare på KTH i Haninge 1998. Sedan 2015 är jag programansvarig för högskoleingenjörsprogram Datateknik. För programmet är det viktigt att studenter blir skickliga att tillämpa teknologi och vetenskap. Det är många lärare som i arbetet ’brinner för’ att nuvarande högskoleingenjörsprogrammen ska bli ännu bättre och jag gör min del som ansvarig för Datateknik. I min bakgrund har jag en licentiatexamen och jag har lång erfarenhet inom undervisning. Jag sitter även med i GRU-rådet (grundutbildningsrådet) på CBH för att representera högskoleingenjörsprogrammen. Genom deltagande i skolans strategiska råd vill jag representera universitetsadjunkterna på CBH och även medverka till att stärka högskoleingenjörsprogrammens viktiga bidrag i samhället.

Helena Lundberg

Jag har varit gruppledare och lärare vid Institutionen för kemi sedan 2019 och är sedan början av 2021 biträdande lektor och docent i organisk kemi. Min forskargrupp inriktar sig på utveckling av nya metoder för framställning av organiska föreningar med hjälp av katalys och elektrokemi, med relevans för uppgradering av förnybara råvaror. Jag vill bli del av det Strategiska rådet för att bidra till skolans fortsatta organisatoriska och utbildningsmässiga utveckling. Jag tror att mitt perspektiv som ung gruppledare med erfarenhet av kursutveckling och undervisning på alla nivåer kan bidra konstruktivt till rådets arbete, samtidigt som jag tycker det vore roligt och engagerande att arbeta strukturellt för skolans bästa på ett annat vis än vad som ryms inom ramen för min roll som forskare och lärare. 

Linda Fogelström

Erfarenheten jag har fått genom arbetet i ledningen för större initiativ som tex WWSC och Treesearch, och även vara en del av CBH:s Strategiska råd under den senaste perioden (uppstartsfasen för rådet), har verkligen förstärkt mitt intresse i strategisk utveckling. Det känns som att vi bara har skrapat på ytan när det gäller att identifiera områden i behov av fortsatta strategiska förbättringar, samt få igång det hårda arbetet det medför. Hur vi ska arbeta inom rådet är något vi har diskuterat mycket och vill förbättra, framför allt när det gäller kontaktytan med de kollegor vi representerar och informations- och idéinsamlingen från dem. Därför är jag mycket motiverad att fortsätta arbetet som en del av CBH:s strategiska råd.

Martina Lahmann

Jag jobbar som adjunkt (tekniskt basår, kemi och matematik) på KTH campus Flemingsberg. För drygt ett år sen flyttade jag tillbaka till Stockholm efter nästan 14 år som lektor ”senior lecturer” i organisk kemi på Bangor Universitet (Norra Wales, UK).

KTHs tekniska basår är ett viktigt instrument i KTH:s mål för att bredda rekryteringen. Som relativ nykomling på KTH känns det nuvarande basår som ganska avskilt från annan verksamhet på KTH och jag vill driva det mot en långsiktigt närmare integration både på program- och campusnivån. Ett basårprogram bör inte vara statiskt utan det ska ses som en del i den eftergymnasiala utbildningen fast den oftast betraktas som ”bara” en komplettering av gymnasieutbildningen. Bland basårslärare finns det mycket kompetens med lärare med erfarenhet från både skolans och universitetens värld som borde utnyttjas mera inom utvecklingen av KTH som helhet.

Stefania Giacomello

Jag är docent vid institutionen för genteknologi. Jag har ett forskningslabb beläget på SciLifeLab och jag undervisar i bioinformatik på kurserna BB2255 (Applied Gen Technology) och CB2040 (Applied Gene Technology and Large Scale Data Analysis) och jag är även ansvarig för en livslångt lärande-kurs. Forskningen som mitt labb bedriver är starkt relaterad till hållbarhetsaspekter, som är av stor vikt för KTH, med hjälp av Spatial Transcriptomics-teknologin som utvecklats vid KTH. Den typ av forskning som min forskargrupp bedriver är väldigt samarbetsvillig och vi har ett nätverk av välrenommerade samarbetspartners runt om i världen (NASA, NIH, Max Planck, Umeå Plant Science Center, SLU-Uppsala, Karolinska Institutet). Jag är också medlem i CBH School Assembly och Diversity, Equity and Inclusion-kommittén på SciLifeLab.

Jag vill ingå i CBH:s strategiska råd eftersom min profil och verksamhet gör att jag kan skapa flera broar mellan forskning och utbildning inte bara på KTH utan även på internationell nivå. Jag kommer att kunna tillföra ett internationellt perspektiv till vår CBH-skola för ytterligare förbättringar och samtidigt bidra till att ännu mer befästa våra spetsforsknings- och utbildningsprogram. Jag är en förespråkare för öppen vetenskap, vetenskaplig reproducerbarhet och sund akademisk kultur.

Markus Kärkäs

Personligen anser jag att det är essentiellt att diskutera och kunna påverka viktiga frågeställningar vad gäller CBH-skolans organisation, utbildning, budget samt planer av olika slag. Detta är betydelsefulla angelägenheter för oss lärare, forskare och fakultet samt av yttersta vikt för CBH-skolans utveckling med tanke på dess storlek och geografiska spridning.

Raimund von der Emden

Genom mina många dagliga kontakter med både verksamhet och verksamhetsstöd har jag en god förståelse för vikten av ett gemensamt synsätt på processer och tjänster. Jag bidrar gärna med mina erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Anna Tretjakova

Jag heter Anna Tretjakova och arbetar på CBH som redovisningsekonom. Tidigare arbetade jag på andra lärosäten i Sverige med administrativa uppgifter, mestadels inom ekonomi och HR. Jag har ekonomie magisterexamen. Jag skulle vilja att du väljer mig till CBH:s strategiska råd då jag tror att min kompetens och mitt intresse för effektivt administrativt arbete och service samt för långsiktig ledning kommer att tjäna dina intressen på bästa sättet. Jag tycker också att medlemskapet kommer att ge mig nya intressanta erfarenheter.

Hanna Tegel

Jag har en bred och lång erfarenhet av att jobba med såväl forskning som administrativa uppgifter på KTH. Under mina år på KTH har jag arbetat inom såväl små som stora forskningsprojekt och därutöver har jag även jobbat mycket med rekrytering, personalärenden, upphandlingar mm. Tack vare dessa erfarenheter kommer jag att ha mycket att bidra med i ett strategiskt och framåtriktat arbete för CBH:s bästa.