Mikael: Då får vi besked om hösten

Publicerad 2020-05-29

Skolchef Mikael Lindström om när beslutet från Folkhälsomyndigheten väntas komma och att KTH:s rektor kommer att fatta beslut om planen för hösten på tisdag nästa vecka.

När jag i dag torsdag skriver den här inledningen till CBH-nytt hade jag hoppats att vi nu skulle kunna ge besked om hur verksamheten under hösten 2020 kommer att se ut. När ni läser detta är det möjligt att Folkhälsomyndigheten har kommit med nya riktlinjer för universitet och högskolor, annars kommer de senast under måndagen nästa vecka. Det är då tanken, att rektor på tisdag nästa vecka fattar ett antal beslut om hur verksamheten kan återgå till något som mer liknar ett normalt läge under hösten. Redan nu kan jag säga att bastermin/basår, åk 1-studenter och laborativverksamhet kommer att prioritets när det gäller fysisk närvaro på KTH. De anställdas återkomst till våra olika campus kommer då att följa undervisningens prioritering. För andra kommer vi troligen ha en blandning av att jobba hemma och vara fysiskt på plats på KTH under hösten. Den stora utmaningen kommer att vara kollektivresorna, om till exempel Stockholms universitets och KTH:s studenter reser som vanligt innebär det 60 000 student på röda linjen varje dag.

I vår satsning att röra på oss ”KTH Active Together” delar just nu vår skola första plats med EESC-skolan. Vi har också ett lag ”Happiest Feet CBH som ligger 1:a bland KTH:s 92 lag. Kämpa alla på CBH! Tävlingen avgörs den 15 juni.

Jag önskar er alla en solig och vilsam helg

Mikael