Mikael: "Ett lärosäte att lita på"

Publicerad 2020-05-14

Skolchef Mikael Lindström informerar om regeringens beslut att satsa på permanente utbildningsplatser, höstens examination och KTH Active Together.

Kära kollegor,

Ett lärosäte att lita på – den responsen får vår rektor från departementshåll. Nu följer utbildningsdepartement upp basårsatsningen med en lika stor satsning på KTH avseende permanenta utbildningsplatser. De svenska lärosätena tillförs totalt 111 miljoner kronor under 2020, motsvarande cirka 1 300 helårsstudenter, och 222 miljoner kronor under 2021, motsvarande cirka 2 600 helårsstudenter. KTH får den största tilldelningen bland lärosätena. Rektor vill framföra sitt varma tack till alla på KTH som ser till att vi fortsätter att leverera utbildning och forskning i framkant.

Många är vi som nu funderar på när och hur återgången till en mer normal verksamhet ser ut och rektor har nu beslutat att examination på distans ska gälla vid all examination som äger rum under perioden 2020-05-13 – 2020-08-22 dvs hela VT2020. Beslutet gäller för utbildning på förberedande nivå, grundnivå och avancerad nivå. Vidare kommer rektor att avvakta Folkhälsomyndighetens rekommendationer i slutet på maj innan hon fattar beslut om hur HT2020 kommer att se ut.

”KTH ACTIVE TOGETHER” går ut på att öka motivationen för att röra på oss. Det blir också ett nytt sätt att umgås på och ett lätt sätt att hålla kontakten med kollegorna. Bilda lag och tävla inom CBH och mellan våra skolor. 18 maj - 15 juni kör vi ”CBH ACTIVE TOGETHER”! Anmäl dig här  och kolla gärna på CBH:s peppvideo .

Pepphälsningar

Micke

Innehållsansvarig:Jon Lindhe
Tillhör: CBH
Senast ändrad: 2020-05-14