Till innehåll på sidan

Mikael om CBH-skolans utveckling

Publicerad 2022-09-08

Skolchef Mikael Lindström skriver om arbetet med CBH-skolans utveckling de närmaste åren samt möjligheten för alla anställda på KTH att nominera en kandidat till prorektorsuppdraget.

I onsdags träffades CBH:s ledningsgrupp för en heldag med diskussioner om skolans utveckling de närmaste åren. Vi gick igenom de förslag som finns från institutionerna om nya fakultetstjänster och vi kommer att vara återhållsamma det närmaste året och ersätta i den takt som vi har pensionsavgångar i fakulteten, det vill säga cirka två per år. Vi avvaktar också att det finns startbidrag i verksamhetsplanen för 2023, något som är en förutsättning för nyrekryteringen. Vidare har vi gett synpunkter på arbetet med ett samordnat verksamhetsstöd då våra prefekter Cecilia och Istvan deltar i ett prefektråd som är knutet till universitetsdirektören. Eftermiddagen ägnade vi, under ledning av Sebastiaan och med intryck från vår studieresa till Wageningen University & Research i juni, till att starta arbetet med att fokusera på våra styrkeområden: hälsa, miljö, material och energi i ett större samhälleligt perspektiv. På engelska kallas detta ”mission driven” och blir mer och mer viktigt för våra forskningsfinansiärer men även i den utåtriktade kommunikationen. Ett tema skulle exempelvis kunna vara: ett längre och hälsosammare liv. Det är ett svårt arbete som behöver få ta tid och diskuteras på institutionerna och det kan behövas ett antal teman för att täcka in skolans bredd.

Glöm inte bort att du som är anställd vid KTH kan nominera en kandidat till prorektorsuppdraget. Du kan nominera en eller flera kandidater som du tycker skulle vara lämpliga som prorektor vid KTH. Förslag på prorektorskandidat med motivering, om max en A4:a sida, skickas senast den 20 september 2022 till Michaël Berglund AB, KTH:s externa rekryteringsstöd. Anställningen som prorektor är också en allmänt utlyst anställning som externa så väl som interna kandidater kan söka. För frågor kring anställningen samt ansökan kontakta ansvariga konsulter på Michaël Berglund. 

Maila din nominering till någon av rekryteringskonsulterna:

Ewa Olszewski 0733-688 477, ewa.olszewski@michaelberglund.se

Jacob Severin 073- 777 68 05, jacob.severin@michaelberglund.se 

Mikael