Till innehåll på sidan

Mikael om genomlysningen av verksamhetsstödet

Publicerad 2021-04-15

CBH:s skolchef Mikael Lindström skriver om den kommande genomlysningen av verksamhetsstödet på KTH.

I dag har vi haft vårt första personalmöte på Campus Solna via Zoom. För er som inte hade möjlighet att delta finns tre möjligheter kvar under närmaste veckan . Vi gjorde en verksamhetsuppdatering med fokus på ny fakultet/befordringar under 2021, det ekonomiska resultatet 2020 och vårt nya digitala system för incidentrapportering som bygger på vårt Aj/Oj-system.

Vi tog också upp rektorsbeslutet om programdirektiv för genomlysning av verksamhetsstödet. Genomlysningen ska vidareutveckla KTH:s stödprocesser och därmed frigöra resurser till utbildning och forskning. En förutsättning för att framgångsrikt utveckla stödverksamheten och därigenom skapa värde för KTH, är en kultur präglad av samarbete och ömsesidig respekt för våra olika bidrag till KTH:s utbildning och forskning. Genom att erbjuda en god arbetsmiljö blir KTH en attraktiv arbetsgivare vilket ökar vår konkurrenskraft.

Genomlysningen ska synliggöra vilket stöd som ges och på vilket sätt det genomförs. Vid utformningen av respektive prioriterad stödprocess ska aktiv ställning tas till följande frågor: vilka kompetenser kräver stödformen? Vilken servicenivå kräver stödformen? Vilken kostnad är organisationen beredd att ta för stödområdet? Och vilken organisering är optimal för stödområdet? Det innebär att varje stödform ska organiseras för att ge optimalt stöd vilket kan innebära att stödet ges på distans/digitalt eller att stödet finns fysiskt nära lärare och forskare.

Skolan är inledningsvis representerade i en styrgrupp (skolchef) och i en prioritetsgrupp (administrativ chef). Arbetet är ett flerårigt förändringsarbete som vi kommer att komma tillbaka till vid många tillfällen.

Läs mer på KTH:s intranät: Genomlysning av KTH:s verksamhetsstöd

Mikael