Till innehåll på sidan

Mikael om rektors möte med CBH:s ledningsgrupp

Publicerad 2021-03-25

Skolchef Mikael Lindström skriver om rektor Sigbritt Karlssons besök på tisdagens ledningsgruppsmöte, om den nyligen genomförda UKÄ-bedömningen av forskarutbildningarna i kemi

I tisdags besökte rektor CBH:s ledningsgrupp. Vi hade valt temat hållbar utveckling nu och om fem år. Vi vet att intresset för frågan är mycket stort bland våra studenter och debatten i samhället börjar hårdna, nu när Sverige på drygt två decennier ska nå målet om netto noll klimatutsläpp.

Våra nio institutioner presenterade verksamheten och vi fick se den bredd av forskning och utbildning vi har inom områdena som rör flera globala samhällsutmaningar. Bland dem finns hållbar energi, hälsa och åldrande befolkningar, klimatförändringar, hållbar produktion och arbetsliv, livsmedelsproduktion och rent vatten.

Rektor tackar CBH-skolan för besöket och skriver att hon fått en mycket bra bild över såväl utbildning och forskning med koppling till hållbar utveckling.

I veckan genomförde UKÄ:s bedömargrupp för forskarutbildning i analytisk, fysikalisk och organisk kemi den sista intervjun med CBH:s doktorander, handledare och ledning. Stort tack till alla som har bidragit, både till självvärderingen och det aktiva deltagande i intervjuerna. Vi får utlåtandet för delning efter sommaren.

När det gäller pandemin har smittspridningen i Sverige ökat och nu har vi högst antal nya fall per capita i Västeuropa. Antalet bekräftade fall ligger på drygt 600 fall per 100 000 invånare de senaste två veckorna. Vi vill bara fortsätta att vädja till er att följa FHM:s rekommendationer och fortsatt hålla avstånd, till exempel i lunch och fikarum för er som ändå behöver vara på plats.

Mikael