Till innehåll på sidan

Mikael om skolchefsförordnandet

Publicerad 2021-10-14

Skolchef Mikael Lindström skriver om processen kring skolchefsförordnandet och CBH:s utveckling under de senaste fyra åren.

Som ni vet går mitt skolchefsförordnande ut den sista december 2021 och jag har då varit skolchef för CBH i fyra år efter omorganisationen av KTH:s skolor. Förslag från rektor är att jag får fortsatt förtroende ytterligare en fyraårsperiod. Processen samt förankringen av omförordnandet i organisationen kommer att genomföras av den permanenta nomineringsgruppen för utseende av skolchefer (rektorsbeslut V-2019- 0649).

I måndags möte jag den permanenta nomineringsgruppen för att samtala om visionen och strategin för CBH-skolan under den kommande fyraårsperioden. Vi inledde med en tillbakablick och summering. Vi har åstadkommit mycket sedan vi blev en skola för fyra år sedan och nu börjar det kännas att CBH betyder något. Extra stolt är jag hur vi på CBH har klarat att upprätthålla utbildning, forskning och samverkan under pandemin. Vi har också lyckat väl med våra fakultetsrekryteringar under CBH-tiden och under 2021 har vi gjort 11 anställningar varav 7 kvinnor. Vi växer bara i år med 10 procent vad gäller externa anslag och vi är KTH:s mest högciterade skola. Vi utbildar också flest doktorer per fakultet. Detta görs absolut inte ensamt så stort tack till er alla!

När det gäller att blicka framåt har vi utmaningar när det gäller att ett universitet är både utbildning, forskning och samverkan. CBH har fortsatt en mindre utbildningsvolym än övriga skolor på KTH. Vi gör utbildningsdelen mycket bra och det är viktigt att vi balansera den med vår framgångsrika forskning. De stora externa forskningsanslagen kräver samfinansiering med våra gemensamma resurser och här behövs ett mer proaktivt arbete med gemensamma teman både inom vår skola och mellan skolor på KTH.

Nu kommer den permanenta nomineringsgruppen intervjua nyckelpersoner, prefekter och skolkollegiets ordförande för att lyssna in tankar och reflektioner. Därefter kommer den permanenta nomineringsgruppen enas om rekommendation till rektor som fattar ett formellt beslut.  

 Frågor och synpunkter får gärna skickas till gruppens ordförande professor Monica Ek ( monicaek@kth.se ).

Micke