Till innehåll på sidan

Mikael om skolchefsförordnandet och CBH:s skolkollegium

Publicerad 2021-09-30

Skolchef Mikael Lindström skriver om rektors förslag att han får fortsatt förtroende som chef för CBH-skolan. Det är också dags att välja ett nytt skolkollegium.

Den sista december 2021 går förordnandena ut för skolcheferna för ABE- och CBH-skolan. Muriel och jag har då varit skolchefer i fyra år efter omorganisationen av KTH:s skolor. Förslag från rektor är att vi får fortsatt förtroende ytterligare en fyraårsperiod och därmed behöver inte processen för omförordnande vara fullt lika omfattande som för tillsättning av en ny skolchef. Processen samt förankringen av omförordnandet i organisationen kommer att genomföras av den permanenta nomineringsgruppen som utser skolchefer (rektorsbeslut V-2019- 0649). En intervju med nomineringsgruppen för CBH:s skolchef är bokad den 11 oktober. Frågor och synpunkter kan skickas till permanenta gruppens ordförande professor Monica Ek ( monicaek@kth.se ).

Det är också dags att välja ett nytt skolkollegium för CBH-skolan. För att möta de övergripande målen för kollegialt inflytande har fakultetsrådet beslutat att KTH:s samtliga skolor ska ha skolkollegier. CBH:s institutioner ska nu välja två representanter var för mandatperioden 2022-01-01 - 2023-12-31.

Skolkollegierna träffas minst två gånger per termin och mötena är öppna för alla skolans kolleger, oberoende av uppdrag i linjeorganisationen, som vill bidra och delta i diskussioner.

Ledamöterna väljs genom val bland kollegerna på respektive institution för en period på två år med möjlighet till omval. Varje institution väljer två ledamöter. Före valet ska varje kollega få en förfrågan om han eller hon är villig att kandidera som vald ledamot. Jämställd representation är särskilt viktigt bland de valda ledamöterna. Därför ska det bland de valda ledamöterna vara lika många män som kvinnor från varje institution.

Tidplan val till CBH skolkollegium

  • 27/9-30/9 Röstlängd annonseras
  • 1/10 Intresseanmälan öppnas – alla valbara får ett mail från skolledningen med en förfrågan om att kandidera. De som vill ställa upp skickar en kort motivering.
  • 22/10 Intresseanmälan stängs
  • 15/11 Elektroniskt val öppnas – valet genomförs institutionsvis
  • 24/11 Elektroniskt val stängs
  • 27/11 Valda ledamöter presenteras

Tidplanen kan komma att justeras något.

Mikael