Till innehåll på sidan

Mikael om verksamhetsplanen för 2021

Publicerad 2020-12-10

Skolchef Mikael Lindström skriver om KTH:s verksamhetsplan för 2021 och vad den innebär för CBH-skolan.

I tisdags beslutade vår rektor om KTH:s verksamhetsplan för 2021, se den gärna i sin helhet.

Beslut om verksamhetsplan för KTH år 2021 (pdf 2,2 MB)

Verksamhetsplanen för KTH innehåller strategiska inriktningar och prioriteringar för universitetets verksamhet samt resursfördelning för 2021. Verksamhetsplanen har sin utgångspunkt i KTH:s utvecklingsplan för 2018–2023 (beslutad av universitetsstyrelsen, protokoll nr 8/2017, V-2017-0805). Utvecklingsplanen beskriver KTH:s övergripande riktning och mål på längre sikt. Prioriteringar, uppdrag och strategiska satsningar i verksamhetsplanen har som syfte att KTH ska nå de övergripande målen i utvecklingsplanen.

Ett ambitiöst mål i verksamhetsplanen är att av KTH:s utbildningsvolym till 20 procent ska vara inom det livslånga lärandet från och med år 2023. För att nå detta mål behöver KTH anpassa såväl kärnverksamhet som stödverksamhet vad gäller administration, pedagogisk utveckling och resursallokering. För att skapa ett stöd för våra lärare har vi på CBH utsett Peta Sjölander till samordnare med ansvar för livslångt lärande. Rollen innebär att samordna och främja livslångt lärande-insatser på skolan. Varmt välkommen i rollen Peta!

Läs mer: Hon är CBH:s nya samordnare för Livslångt lärande

Vidare får CBH-skolan riktade startbidrag till nya fakultetstjänster som möjliggör att vi kan fortsatta med vår strategiska utveckling av skolan inom våra styrkeområden material, hälsa, miljö och energi.

Inom området hälsa kan vi berätta att Human Protein Atlas-projektet i dagar har fyllt jämt, 20 år. Stort grattis till CBH-professorn Mathias Uhlén och medarbetare! Human Protein Atlas-projektet beskrivs som kroppens motsvarighet till det periodiska systemet .

Mikael