Till innehåll på sidan

Missa inte att ansöka om stipendier

Publicerad 2020-09-08

Just nu finns flera stipendier utlysta på KTH som forskare, lärare och doktorander vid CBH-skolan kan söka.

Karl Engvers stiftelse

(Ansökningsperiod 1 sep – 30 sep)

Denna stiftelse har till ändamål att främja vetenskaplig forskning vid Kungliga Tekniska högskolan. Stiftelsen ska tillgodose ändamålet genom att dela ut medel till forskare, lärare och doktorander vid högskolans institutioner/avdelningar att användas till resor och deltagande i konferenser samt för presentationer av egna forskningsresultat.

Ansökan görs elektroniskt på Handelsbankens hemsida, www.handelsbanken.se/ansokstipendium  under rubriken ”Forskning”.

För ytterligare information kontakta Handelsbanken Stiftelsetjänst på tel: 08-701 87 10 eller stiftelsetjanst@handelsbanken.se .

Per Hagbarths stipendiefond

(Ansökningsperiod 4 - 24 september)

Stiftelsen ändamål är att utdela stipendier till civilingenjörer, som är innovatörer och entreprenörer, utexaminerade vid KTH, närmst från efterföljare till de avdelningar, som under 1940-talet benämndes kemi och kemisk teknologi, resp teknisk fysik, att utveckla sina affärsidéer i egna företag.

Det innebär att personer med examina från följande program kan söka stipendiet:

 • Teknisk kemi (CTKEM)
 • Kemi och kemiteknik (tidigare K, nu CKEMV)
 • Bioteknik (BIO/CBIOT)
 • Teknisk fysik (F/CTFYS)
 • Energi och miljö (CENMI)
 • Civilingenjör och lärare (CL alla inriktningar)

Stiftelsen delar ut ett - två stipendier à 50 000 kr som ska främja och stödja stipendiatens kommersialisering av resultat eller affärsidé som är knuten till eller sprungen ur stipendiatens utbildning eller forskning.

Pengarna får användas till aktiviteter kopplade till kommersialisering, ex aktiekapital vid bolagsstart eller patentansökning.

Bifoga ett dokument (max 2 A4) med beskrivning av affärsidén utifrån följande rubriker:

 • Behovet av din lösning för potentiella kunder
 • Beskrivning av din lösning
 • Fördelar jämfört med andra alternativ
 • Konkurrenssituationen på marknaden
 • Koppling till genomförd utbildning/forskning vid KTH

Samtliga sökande får skriftligt besked om resultatet via e-post.
Upplysningar: Tom Magnergård, KTH Innovation, tomma@kth.se , tel 08-790 65 66

Ansökan Hagbarts

Läs mer under Aktuella stipendieutlysningar på KTH