Till innehåll på sidan

Nu är det dags att anmäla Livslångt lärande-kurser för HT23

Foto:Unsplash
Publicerad 2022-09-21

Nu är det dags att berätta vilka kurser vi kan erbjuda under hösten 2023. Har du möjlighet att erbjuda kurser? Då vill vi gärna ha ditt förslag. Observera att om nya kurser behöver inrättas kan det göras först efter beslut om att kursen får ges. Här får du all information du behöver för att anmäla en kurs. Deadline för anmälan är den 1 november.

Vad är en LL-kurs?

LL-kurser vänder sig till individer som söker kursen på antagning.se. Detta till skillnad från uppdragsutbildningar, där ett företag köper en kurs av KTH. Uppdragsutbildningar ingår visserligen också i LLL, men då köper företaget utbildning för en grupp av sina anställda och kursen är inte öppen för övriga studerande. Kurserna kan delvis samläsas med redan existerande programkurser. En LL-kurs bör inte vara större än 4 hp och stor flexibilitet efterfrågas. Det är positivt om en LL-kurs innehåller möjlighet att följa större delen av kursen på distans.

Hur ser ett typiskt upplägg ut?

En kurs kan vara x antal platser för fristående kursstudenter på en ordinarie kurs som redan är planerad. Ännu hellre kan kursen utgöras av del av en ordinarie kurs, där deltagandet gärna får vara helt eller delvis på distans. På så sätt blir det lättare för yrkesverksamma personer att delta på deltid. Lämplig storlek på en sådan modul kan vara 1,5–4 hp. Kurser på antingen mycket grundläggande nivå eller kursinnehåll nära forskningsfronten är extra lämpliga.

Hur anmäler jag en kurs?

Vill du anmäla en kurs behöver du ange en kort beskrivning under nedanstående rubriker. Deadline för detta är 1 november och du skickar din anmälan till LLL@cbh.kth.se. Ange H23 i ämnesraden.

Finns kursen redan inrättad?

Ange i så fall kurskod och namn

Tänkt läsperiod: start- och slutdatum

Antal platser: max och min – ditt förslag

Ändringar, om några, jämfört med redan genomförd kursomgång

Har du en helt ny kurs? Ange då nedanstående:

Kursens namn:

Kursens omfattning: antal hp

Tänkt läsperiod: start- och slutdatum

Särskild behörighet: Vilka nödvändiga förkunskaper behöver man visa för att kunna tillgodogöra sig kursen?

Undervisningsform och studielokalisering: Till exempel på distans eller på angivet campus

Typ av examination:

Antal platser: max och min – ditt förslag

Huvudsaklig målgrupp: Det här är inte något som kommer att synas externt, men det utgör underlag för bedömning.

Vad händer sedan och hur ser den ekonomiska modellen ut?

När kursen är anmäld och beslutad behövs en kursplan och sedan behöver vi inrätta kursen. Skolchefen har beslutat om en modell för fördelning av medel för LLL-kurser. Medlen kommer att fördelas direkt till examinator och hanteras separat från andra undervisningsresurser. Läs mer om beslutet kring ersättningsmodellen här (pdf 358 kB)

Har du frågor eller behöver hjälp?

Den 27 september 12.15-13.00 kommer vi att ha lunchmöte för alla som har frågor kring att anmäla en LLL-kurs. Zoom-länken hittar du här: kth-se.zoom.us/j/65713444089