Till innehåll på sidan

Tre röster om JML-utbildningen

Publicerad 2021-05-20

Tre medarbetare vid CBH-skolan berättar om sina tankar efter JML-utbildningen.

Kicki Holmberg, inköpsansvarig

Jag tyckte kursen var jättebra. Det var en väldigt bra blandning mellan historik, nutid, lagar och hur vi kan implementera det i vår verksamhet. Så jag tycker det var en väldigt bra blandning mellan föreläsningar och eget arbete i workshopform.

Jag hoppas det verkligen det leder till att vi jobbar aktivt i vår arbetsgrupp och i verksamhetsstödet och att man följer upp det här så det blir en del av vår vardag att vi jobbar med de här frågorna och vågar diskutera dem.

Det är viktigt för att vi ska ha en vettig arbetsmiljö där vi behandlar varandra väl och vi ska kunna prata om det uppkommer problem. Det finns många olika infallsvinklar på en arbetsplats och det gäller att man tar tillvara de här kunskaperna så att det inte uppstår problem som kommer av att man inte tänker sig för och bara utgår från sig själv.

Sara Sabrie Edzén, studievägledare

”Kursen var givande och jättebra. Det är viktigt att KTH lyfter upp de här frågorna genom att utbilda oss. Efter utbildningen så förstod man att JML är väldigt brett och berör många frågor, så det var ju bra att de hade delat upp det i tre olika delar.”

”Jag tror att det kan vara bra att alla på KTH, på alla nivåer, går en sådan här utbildning. Jag tror det är jättenyttigt för oss alla, så att man har ett gemensamt mål med den här frågan i hela verksamheten. Även lärare och chefer så det inte bara blir verksamhetsstödet som tar upp det här.”

”Det jag tänkte väldigt mycket på personligen var att vara mer normkritisk. Jag tror inte att man är det. Det är viktigt att vara medveten om sina egna privilegier och sen att man också funderar på vad man förmedlar själv på arbetsplatsen som person och i sitt eget arbete.”

Martin Lindström, systemansvarig

Kursen var ganska heltäckande. Den fick en att tänka till litegrann, över sådant som man inte hade reflekterat över förut. Man trodde ju att man var väldigt insatt, men det visade sig att man inte hade så stor koll i alla fall. Man fick liksom en aha-upplevelse när man gick kursen.

Behovet finns ju absolut. Jag tycker det är viktigt att man gör sådana här insatser. Jag tror alla jag pratade med var väldigt glatt överraskade och tyckte det var väldigt bra. Jag vet inte hur men det är klart vi måste fortsätta jobba på det här.

Text: Jon Lindhe

Läs också: ”Jätteviktigt att alla känner sig inkluderade på arbetsplatsen”