Viking Olov Björks stipendium i tillämpad biomaterialforskning

Publicerad 2020-05-18

Utlysning: Viking Olov Björks stipendium i tillämpad biomaterialforskning 2020.

Viking Olov Björks stipendium stöder forskning i skärningspunkten mellan medicinsk teknik och dess kliniska tillämpningar och uppgår till 275 000 kronor. Stipendiet omfattar forskning och utveckling inom områden som vävnadsteknik, nanoteknologi eller biomaterialforskning.

Stipendiet ges till en ung forskare vid ett nordiskt universitet som har visat vetenskapliga färdigheter inom området samt uppvisat lämplighet för ledarskap inom det vetenskapliga området som stöds av stipendiet.

Stipendiet ska användas för att finansiera mottagarens kostnader för ett längre besök på ett högt rankat internationellt forskningsinstitut. Besöket ska påbörjas inom ett år efter det att finansieringen mottagits. Forskare som är anställda vid har samarbetet med Uppsala universitet kommer att ha företräde.

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla CV, forskningsplan för projektet som förväntas genomföras vid utländska institutet, intyg från den utländska institutionen som bekräftar tillgång till och tillgänglighet av resurser, uttalande från handledare/liknande vid det egna nordiska universitetet, och en budget för vistelsen utomlands. En fullständig ansökan skickas till jin.saida@uadm.uu.se  senast den 30 september 2020. Ansökan ska lämnas in i form av en enda pdf-fil. Döp mailet till ”Viking Olov Björks stipendium”.

Innehållsansvarig:Jon Lindhe
Tillhör: CBH
Senast ändrad: 2020-05-18