Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Amelie om åtgärder för en ekonomi i balans

Publicerad 2023-02-08

Skolchef Amelie skriver om de åtgärder rektor fattat beslut om kring en ekonomi i balans och vad det innebär för CBH-skolan.

Den här veckan har rektor fattat ett beslut om åtgärder för en ekonomi i balans, vilket ni kan läsa mera om på andra sidor av KTH:s intranät. För oss på CBH-skolan är en viktig del av beslutet att vi ska undersöka vilka möjligheter det finns att utöka utbildningsvolymen under nästa läsår. Det kan t ex handla om att ta in fler studenter på masterprogram eller erbjuda extra kurs- och tentamenstillfällen. Under den närmaste månaden behöver vi tillsammans tänka till och ta fram konkreta förslag på var det skulle kunna vara möjligt att tillfälligt öka utbildningsvolymen för att öka intäkterna.

Parallellt med detta arbete behöver KTH se över sina lokalbehov, för att på sikt minska lokalkostnaderna. Prorektor Mikael Lindström har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på hur lokalkostnaderna ska kunna minskas och i samband med detta kommer han att utreda konsekvenserna av förändringar av verksamheten vid KTH:s campusområden. Här behöver vi vara kreativa och titta förutsättningslöst på olika möjligheter. För oss på CBH-skolan, som har verksamhet vid flera olika campus, är det extra viktigt att hitta lösningar som inte bara sparar pengar utan också är positiva för verksamhetens utveckling. CBH:s skolledning kommer att ha tät kontakt med prorektor under utredningsarbetet för att det ska bli så bra som möjligt för verksamheten.

Amelie