Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Amelie om budgetarbetet

Publicerad 2024-02-21

Skolchef Amelie Eriksson Karlström skriver om arbetet med en uppdaterad budget för 2024.

På CBH-skolan pågår i dagarna ett intensivt arbete med att färdigställa en uppdaterad budget för 2024. Den översiktliga budget som skolan lämnade in strax före jul visade ett negativt resultat på ca 92 mnkr och rektor har efterfrågat en uppdaterad budget som även visar resultat på institutionsnivå. Våra ekonomer arbetar därför nu tillsammans med prefekter, avdelningschefer och gruppledare med detta och den som ska vara färdig i mitten av mars.

Jag vill passa på att rikta ett stort tack till alla på skolan som är involverade i budgetarbetet och gör stora insatser för att hinna få allt klart i tid!

Jag har förstått att många är oroliga över den dåliga ekonomin på KTH och eventuella konsekvenser för oss på CBH-skolan. Än så länge har vi i skolledningen inte tillräcklig information för att kunna fatta några beslut, men vi hoppas att det klarnar snart. Det kommer snart att finnas en uppdaterad budget på institutions- och avdelningsnivå för 2024 och vi analyserar även resultatet för 2023.

Så snart det finns ett bra underlag kommer det att vara möjligt att göra handlingsplaner för de delar av verksamheten där ekonomin är särskilt ansträngd. Det kan komma att innebära omställningar inom både forskning och utbildning och vi kommer att behöva se över vårt lokalutnyttjande. Jag ber att få återkomma så snart det finns mer information.

Amelie