Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Amelie om campusbeslutet

Publicerad 2023-11-29

Som ni säkert har sett på KTH:s intranät och i andra medier fattade KTH:s styrelse förra veckan ett beslut om att flytta verksamheten från Campus Södertälje och Campus Kista (förutom Electrumlaboratoriet) till KTH Campus och Campus Flemingsberg.

Beslutet fattades efter en större översyn av verksamheten vid KTH:s campus, vilken startades av rektor i början av året med anledning av de höga lokalkostnaderna och KTH:s ekonomiska underskott. För CBH-skolan innebär det att vi kommer att fortsätta att ha verksamhet vid Campus Flemingsberg, Campus Solna och KTH Campus (inklusive AlbaNova).

Den största förändringen för CBH-skolan blir i ett första skede att det kommer att undersökas hur man på bästa sätt kan flytta den tekniska basårsutbildning som idag bedrivs vid Campus Södertälje till Campus Flemingsberg. Det arbetet startar inom kort och det kommer att tas fram en detaljerad projektplan för flytten. För CBH-skolan kommer flytten att innebära att vår skola på sikt kommer att ansvara för all behörighetsgivande utbildning på KTH, vilket jag tror kommer att vara positivt och ge ökade möjligheter till samordning.

Även om verksamheten vid våra andra campus inte berörs direkt av beslutet, kommer vi tillsammans med KTH:s övriga skolor att behöva se över och effektivisera lokalutnyttjandet och jag vet att många institutioner redan idag tittar på möjligheter att minska lokalkostnaderna.

Jag vill slutligen passa på att påminna om valet till skolans fakultetsnämnd som öppnar nästa vecka. Missa inte chansen att rösta! Fakultetsnämnden kommer att ha en viktig roll i skolans utveckling och ett högt valdeltagande ger nämnden stöd i sitt framtida arbete.

Amelie