Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Amelie om campusöversynen

Publicerad 2023-04-05

Skolchef Amelie Eriksson Karlström skriver om prorektorns utredning av KTH:s lokalisering vid olika campus.

Nu har prorektors första översyn av KTH:s verksamhet vid olika campus presenterats och i samband detta kom rektor och prorektor på besök till vårt campus i Flemingsberg fredagen den 31 mars. Mötet var välbesökt och många medarbetare passade på att ställa frågor. Bakgrunden till arbetet är att KTH:s lokalkostnader ökar kraftigt och att det behövs åtgärder för att förbättra ekonomin. Utredningen av verksamheten visade på några möjliga framtida scenarier för KTH:s lokalisering vid olika campus, som nu ska utredas vidare. Först i höst, den 30:e september, kommer en slutrapport att presenteras med konkreta förslag på var verksamheten ska bedrivas framöver. För det fortsatta, fördjupade utredningsarbetet kommer flera arbetsgrupper att bildas och ledas av prorektor.

Läs mer: Fördjupad utredning av KTH:s campus

För CBH-skolan var det speciellt intressant att höra vad utredningen skulle peka på för framtid för Campus Flemingsberg, men ingen av de första scenarier som presenterades i fredags innebär att vår verksamhet ska flyttas bort från Flemingsberg. Däremot är det möjligt att verksamhet kommer att flyttas från andra campus till Flemingsberg, där det idag finns lediga lokaler som inte utnyttjas. Vi behöver dessutom vara beredda på att alla campus kommer att påverkas av lokalöversynen eftersom lokalkostnaderna totalt sett behöver minskas. Vi kommer under året att fortsätta se över var vi kan förtäta och säga upp lokaler.

Amelie