Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Scenarier för KTH:s campus utreds vidare

Kollage av fem bilder från olika campus.
Genom fem olika scenarier ska KTH:s campus utredas djupare.
Publicerad 2023-04-03

Fem olika scenarier som ska utredas och analyseras på djupet. Det är kontentan av den inledande översyn som gjorts av KTH:s verksamhet vid olika campus i enlighet med ett rektorsbeslut.

– Vår ekonomiska situation, skenande lokalkostnader och styrelsens krav på oss att skapa en ekonomi i balans är orsaken till att vi även tittar på våra campus – som en av flera åtgärder, säger Anders Söderholm, rektor och understryker:

– Men det vi gör ska hela tiden grundas i att det leder till förbättringar för verksamheten vid sidan om att det också innebär ekonomiska vinningar.

Fem scenarier

Mikael Lindström, prorektor, fick i början av året i uppdrag att göra en inledande översyn av KTH:s lokalkostnader, som resulterade i ett PM, som i sin tur bygger vidare på en campusutredning som gjordes för två år sedan.

– Vi har utifrån en rad aspekter landat i fem olika scenarier som vi nu ska fortsätta att borra djupare i och utreda mer skarpt, säger han.

De olika framtidsbilderna som ska utredas vidare är:

  • Fortsätta som i dag vid samtliga campus men koncentrera verksamheten och säga upp lokaler om det går
  • Flytta verksamheten i Södertälje till KTH Campus och viss mån till KTH Flemingsberg
  • Flytta verksamheten i KTH Kista till KTH Campus
  • Både Kista och Södertälje campus flyttar till KTH Campus
  • Ytterligare scenario som kan komma fram under arbetets gång

Bred förankring

Mikael Lindström ska utse en arbetsgrupp med bred förankring för att få med så många perspektiv som möjligt och analysen ska redovisas senast sista september.

– För och nackdelar med att flytta, minska eller utöka verksamhet vid något campus utifrån ett helhetsperspektiv är utgångspunkten för vårt arbete.

Kommer det att bli nedskärningar?

– Vi gör ju detta för att just undvika det. Men inga beslut är fattade än och det kommer sannolikt att dröja till slutet av hösten innan styrelsen tar ställning till den fördjupade analysen, säger Anders Söderholm.

KTH har ju flera partner och samarbeten på olika campus. Hur kommer de att reagera?

– Vi har och kommer att fortsätta ha en nära och bra dialog under utredningens gång med våra viktiga intressenter, säger Mikael Lindström.

– Det är förstås vi på KTH som avgör hur vi vill ha det i framtiden och hur verksamheten ska organiseras och lokaliseras på bästa sätt. Men självklart tar vi också ansvar för att utveckla och stärka våra kontakter med industrin och det lokala omgivande samhället, säger Anders Söderholm.

Många på olika campus kan ju bli oroliga över ett sådant här besked. Hur tänker ni kring det?

– Självklart har vi stor förståelse för det. Men ingenting är bestämt eller beslutat och vi försöker arbeta så snabbt och systematisk med detta som möjligt i en transparent process.

I fredags, 31 mars besökte rektor och prorektor med flera KTH:s campus i Södertälje, Flemingsberg och Kista för att berätta om campusöversynen.

– Det har varit väldigt värdefulltoch vi fick många bra tankar och inspel som vi kommer ta med vidare i arbetet, sade Anders Söderholm efteråt.

Långa processer

Cornelia Haag, kårordförande, var också med på besöken och säger om de olika scenarierna:

– Från THS sida är utbildningens kvalitet det primära och att den inte påverkas av en eventuell omlokalisering.

Hon betonade också att det är långa processer och lär inte påverka de som pluggar på KTH nu:

– De som börjar senare kommer då att vara medvetna om förutsättningarna redan från start – om det eventuellt skulle bli några förändringar kring våra olika campus.

 År 2021 gjordes en campusutredning som utgjort del av underlaget i prorektors övergripande översyn av verksamheten vid KTH:s fem campus. Den presenterades sista mars och innehåller fem tänkbara scenarier. I ett rektorsbeslut -Beslut om fördjupad utredning av lokaliseringen av verksamhet vid KTH:s campus- med diarienummer V-2023-0277 2.2 bestämdes att en fördjupad analys ska tas fram. Den ska vara klar senast 30 september. Därefter tar rektor och ledningsgrupp fram underlag till universitetsstyrelsen som sedan har att ta ställning till detta och fatta beslut senare i höst. PM Förändrad verksamhet på campusområden (pdf 448 kB)

Rapport om KTHs campus (pdf 546 kB)

Text: Jill Klackenberg

Innehållsansvarig:redaktion@kth.se
Tillhör: Aktuellt
Senast ändrad: 2023-04-03