Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Amelie om Fakultetsnämnden

Publicerad 2024-01-17

Skolchef Amelie Eriksson Karlström skriver om CBH-skolans nyinrättade fakultetsnämnd och presentera de externa ledamöterna.

Nästa vecka är det dags för det första mötet i skolans nyinrättade fakultetsnämnd. Dessa ska vara ett beredande och beslutande organ för olika strategiska frågor inom forskning och utbildning. Redan den här veckan ordnar rektor en kick-off för alla skolors fakultetsnämnder, för att ge alla nämndledamöter möjlighet att träffas och för att informera om nämndernas uppgifter, arbetsformer och strategiska roll. På träffen kommer det även att bli en diskussion om hur KTH bäst ska kunna fortsätta utvecklingen av en kollegial organisation och kultur. Jag ser fram emot att träffa alla ledamöter i CBH:s fakultetsnämnd och komma igång med arbetet!

Förutom skolans lärarledamöter, som utsågs efter det kollegiala valet i december, kommer nämnden att bestå av studentrepresentanter och externa ledamöter, samt företrädare för arbetstagarorganisationerna som har närvaro- och yttranderätt.

Det är extra roligt att nu kunna presentera våra två externa ledamöter: Mikael Hannus, som är innovationschef på Stora Enso, och Heléne Spjuth, som är enhetschef på Centrum för Hälsodata på Region Stockholm. De har båda två stor kunskap inom relevanta områden och representerar verksamheter som är mycket viktiga för CBH-skolan. Jag ser fram emot att få lära känna dem bättre och ta del av deras bidrag till skolans strategiska diskussioner.