Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Amelie om KTH:s årsredovisning

Publicerad 2024-03-06

Skolchef Amelie Eriksson Karlström skriver om KTH:s årsredovisning för 2023.

Nu har KTH:s årsredovisning för 2023 publicerats och den går att ladda ner i digital form på intranätet. Årsredovisningen innehåller enormt mycket information om allt som görs på KTH och den är nästan 90 sidor lång. Jag kan verkligen rekommendera den som vill lära sig mer om KTH att ta sig en titt i rapporten!

I kapitlet om utbildning kan man läsa om allt från hur många som har börjat på våra olika utbildningsprogram och vilka LL-kurser som har varit mest populära, till vilka länder vi har haft mest studentutbyten med och hur många doktorsexamina vi har haft under året. I kapitlet om forskning kan man läsa om vilka KTH:s viktigaste forskningsfinansiärer är, inom vilka ämnesområden vi har nyanställda eller befordrade professorer, hur stor den totala publiceringsvolymen är, och inom vilka strategiska forskningsområden vi är aktiva.

Ett annat omfattande kapitel behandlar personalfrågor och där hittar man till exempel uppgifter om hur många årsarbetskrafter det finns inom olika personalkategorier. Den största personalkategorin är doktorander, vilket kanske inte är överraskande för ett forskningsuniversitet som KTH. Det finns också kapitel om samverkan, digitalisering, JML, miljö och hållbar utveckling, kvalitetsarbete, ekonomi, m.m. Om du gillar statistik är årsredovisningen ett måste!

KTH:s årsredovisningar