Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Amelie om ökad utbildningsvolym

Publicerad 2023-02-22

Skolchef Amelie Eriksson Karlström skriver om möjligheten att skapa fler utbildningsplatser på CBH-skolan.

I rektors beslut om ”Åtgärder för en ekonomi i balans” som fattades för ett par veckor sedan var ett viktigt uppdrag till skolorna att undersöka möjligheterna att tillfälligt öka utbildningsvolymerna. Det pågår därför intensiva diskussioner på skolan om var det skulle finnas möjlighet att ha fler utbildningsplatser. Vissa av skolans program har högt söktryck och där försöker vi undersöka om det skulle vara praktiskt möjligt att ta in fler studenter.

En annan möjlighet som diskuteras är att öppna upp existerande kurser eller starta helt nya kurser, som kan ges som fristående kurser eller så kallade livslångt lärande-kurser. Om du har idéer, prata gärna med din prefekt så snart som möjligt! Redan den 15:e mars behöver vi redovisa skolans förslag och alla bidrag är viktiga. Förutom att stärka skolans ekonomi under de närmaste åren kan det här vara en möjlighet för oss att öka intresset för skolans ämnesområden och få mer kontakt med studenter, vilket kommer att vara positivt för skolan även på längre sikt.

Amelie