Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Amelie om skolmöten

Publicerad 2024-05-15

Skolchef Amelie Eriksson Karlström skriver om att CBH planerar att starta en ny typ av möten där fakulteten bjuds in till en träff med skolchef och fakultetsnämnd två gånger per termin.

Sedan årsskiftet har vi nya former för det kollegiala inflytandet och beslutsfattandet på KTH, där skolornas fakultetsnämnder med valda lärarledamöter utgör en viktig del. Nu planerar vi att starta en ny typ av möten på CBH-skolan, skolmöten, där skolans lärare och forskare bjuds in till en träff med skolchef och fakultetsnämnd två gånger per termin. Tanken är att vi ska informera om aktuella frågor och att det ska finnas möjlighet till frågor och diskussion.

Vi tror att det är värdefullt att kunna träffas fysiskt, men samtidigt inser vi att det kommer att bli svårt att samlas på ett ställe när vi är utspridda på flera campus, och skolmötena kommer därför att arrangeras som hybridmöten. Vi planerar att rotera mellan skolans olika campus och det första mötet kommer att vara i kemikvarteren på KTH Campus.

Ni som är lärare eller forskare ska ha fått en inbjudan med Zoom-länk till det mötet, som är på måndag morgon nästa vecka. Det första mötet kommer att handla om KTH:s verksamhetsplan för 2024-2026, som kommer att beslutas av rektor under nästa vecka, och hur arbetet fungerar i skolans fakultetsnämnd. Jag hoppas att många kommer till K1 och är med på plats, eller deltar i mötet på distans!

Amelie