Till innehåll på sidan

Amelie om utveckling av utbildningen

Publicerad 2024-01-31

Skolchef Amelie Karlström Eriksson skriver om arbetet med att se över KTH:s utbildningsutbud.

I måndags var jag på ett heldagsmöte som ägnades åt att diskutera KTH:s utbildningsutbud. I KTH:s nya mål- och visionsdokument för 2024–2028 beskrivs de övergripande målen för KTH:s utveckling och där kan man bland annat läsa att utbildningen som ges ska vara av högsta kvalitet, internationellt konkurrenskraftig och möta arbetsmarknadens behov av högkvalificerad arbetskraft.

Med grund i detta nya styrdokument har rektor nu initierat ett arbete för att se över utbildningsutbudet på KTH. På måndagens inledande möte hade vi långa och intressanta gruppdiskussioner om målen med KTH:s olika typer av utbildningsprogram och vad som borde vara vägledande vid skolornas prioriteringar och utveckling av utbildningsutbudet.

På CBH-skolan har vi utbildning på alla nivåer och jag vet att det finns många idéer bland skolans lärare om hur programmen skulle kunna utvecklas framåt. Måndagens möte var en start på ett större arbete som kommer att bedrivas på KTH, där vi på skolan kommer att få möjlighet att ta fram förslag på hur vi vill utveckla våra utbildningsprogram.

Amelie