Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Amelie om valet till skolans fakultetsnämnd

Publicerad 2023-12-06

Skolchef Amelie Eriksson Karlström skriver om det pågående valet till skolans fakultetsnämnd och hur den kommer att fungera nästa år.

Den här veckan pågår valet till skolans fakultetsnämnd och till KTH:s fakultetsråd. Glädjande nog var det många på skolan som kandiderade till fakultetsnämnden och var beredda att bidra till utvecklingen av skolan. Valberedningen, som leds av Paul Hudson, har arbetat intensivt under hösten och presenterade nyligen . Jag vill passa på att påminna alla röstberättigade att rösta den här veckan!

Fakultetsnämnden kommer att ha en viktig uppgift som beredande och beslutande organ för olika frågor inom forskning och utbildning. Ett antal frågor som rör utbildning kommer redan från start att hanteras av skolornas fakultetsnämnder, medan frågor som rör läraranställningar och befordringar förmodligen kommer att flyttas till fakultetsnämnderna senare under 2024. Det kommer att bli en stor omställning att arbeta med fakultetsnämnderna, men jag tror att det kommer att bli bra när väl det nya arbetssättet har satt sig!

I samband med att skolornas fakultetsnämnder införs försvinner skolornas strategiska råd. Det strategiska rådet har fungerat som ett rådgivande organ till skolchefen och har haft möten ungefär två gånger per termin. Jag vill passa på att tacka det strategiska rådets ledamöter för trevliga och givande diskussioner under det senaste året!

Amelie