Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Dilemmaövningar

På denna sida finns två övningar som kan genomföras i grupper för att öka medvetenheten kring KTH:s riktlinjer om arbetsmiljö (dvs. alla faktorer som påverkar medarbetare och studenter vid KTH) och ge oss bättre förutsättningar att lösa de konflikter som kan uppstå.

Porträttfoto av Lena Niemi Birgersdotter.

CBH-skolans arbetsmiljöspecialist

Lena Niemi Birgersdotter

+46 8 790 44 92

Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön handlar om hur vi har det på jobbet, om frågor som stress, ledarskap, samarbete, arbetsbelastning och konflikter. Var och en har ett personligt ansvar för att främja ett gott arbetsklimat. Det är därför viktigt att arbeta förebyggande och öva på och reflektera kring dilemman som kan uppstå. Övningarna på denna sidan syftar också till att öka kunskap om KTH:s uppförandekod och nolltolerans mot:

 • Diskriminering
 • Trakasserier
 • Sexuella trakasserier
 • Kränkande särbehandling

Själva övningarna finns tryckta på snygga kort på både svenska och engelska, tillsammans med små nummerlappar för de olika alternativen. Detta kit finns att låna hos Lena Niemi Birgersdotter för chefer, skyddsombud och fackliga ombud som vill ta upp frågan vid APT när vi får träffas fysiskt igen.

Läs mer om organisatorisk och social arbetsmiljö på KTH

Instruktioner

Grupper: 4-5 personer.

Läs tyst för dig själv.

Bestäm dig för ett alternativ - ”Vad skulle du ha gjort?”.

Berätta vilket alternativ du har valt för gruppen och diskutera hur ni har tänkt.

Dilemmaövning 1

Under flera dagar har du en mailkonversation med en kollega där ni utbyter information rörande era arbetsuppgifter. Du upplever att tonen i mailen känns otrevlig och personligt riktad, nästan kränkande. Du är själv mån om att hålla en god och professionell ton i dina mail och undrar om din kollegas sätt att uttrycka sig har att göra med att du har en annan bakgrund. Du tycker att situationen känns olustig… Vad gör du?

 • Du går till chefen för att få råd och stöd.
 • Du väljer att inte göra en så stor grej av det… du accepterar läget och ignorerar kollegans tonfall.
 • Du berättar för de övriga kollegorna om hur du känner dig och upplever kollegans mail.
 • Eftersom du inte riktigt vet hur du ska agera, tar du reda på KTH:s styrdokument om diskriminering och agerar utifrån den.
 • Du tar kontakt med HR-avdelningen och berättar vad du upplever.
 • Du tar upp det med kollegan och beskriver din upplevelse.

Dilemmaövning 2

Du upplever att en kollega på din arbetsplats vid flera tillfällen blir orättvist behandlad av andra kollegor. Personen i fråga är ofta tillbakadragen. Du märker hur andra kollegor utesluter personen ur samtal och pratar bakom ryggen på personen. Du förstår inte riktigt orsaken till beteendet. Du känner dig aningen bekymrad. Vad gör du?

 • Du hör runt med kollegor för att ta reda på vad som är orsaken.
 • Du pratar med chefen och berättar vad du upplever, ser och hör.
 • Du går och pratar med personen i fråga och erbjuder ditt sällskap.
 • Du känner inte att du har med saken att göra… du fokuserar på dina arbetsuppgifter.
 • Eftersom du inte riktigt vet hur du ska agera, tar du reda på KTH:s styrdokument om kränkande särbehandling och agerar utifrån den.
 • Du tar kontakt med HR och berättar vad du upplever.