Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Vid diskriminering & trakasserier

Vid diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

För att få stöd när du upplevt att du blivit diskriminerad, trakasserad, sexuellt trakasserad eller blivit utsatt för kränkande särbehandling vänder du dig till din närmsta chef eller till CBH:s kontaktperson som du finner kontaktuppgifter till längst ner på denna sida.

Det första steget är ett samtal med den du vänder dig till för att få stöd – för att reda ut vad som hänt. Vad gäller anmälan till KTH så finns det inte några speciella formkrav. Anmälan kan vara muntlig eller skriftlig.

Du kan också vända dig till företagshälsovården , ditt fackförbund  eller till skolans skyddsombud  för stöd.

Läs mer på den KTH-gemensamma sidan: Vid diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling | KTH Intranät .

Kontaktperson