Till innehåll på sidan

Impact

KTH bidrar till det omgivande samhället genom den forskning, utbildning och samverkan som bedrivs här. För att hitta metoder för mätning av vårt bidrag till och påverkan på samhället startade KTH 2012 arbetet med impact.

KTH-projektet "Impact 3C" har pågått sedan 2015 och genomförs med stöd av Vinnova. Målet med arbetet är att få fram underlag och rekommendationer för hur KTH ska beskriva sin roll i samhället mer fullständigt, förbättra kartläggningen av effekterna och bättre identifiera utvecklingsområden inom impact i framtiden.

Projektet leds av en projektledare som tillsammans med utsedda Impact-ansvariga på varje skola driver arbetet framåt. I projektet ser man bland annat över möjligheten att införa ett gemensamt system för riktlinjer och mätning, "KTH pathway to Impact". Ordet impact definieras som en effekt, förändring eller fördel för ekonomin, samhället, kulturen, policys eller tjänster, hälsa, miljö eller livskvalité, bortom akademin.

Aktiviteter inom impact

KTH har en övergripande strategi för arbetet med impact. På sidan kan du bland annat hitta tips på hur man skriver sin impact.

Läs mer på KTHs centrala intranätsida för Impact

KTH:s fem skolor har även lokala aktiviteter och strategier för impact. Mer information om kommande aktiviterer inom Impact-projketet på CBH-skolan annonseras i CBH-nytt.

Kontakt

På CBH-skolan finns ett Impact team som består två impact-ansvariga samt en kommunikatör som arbetar med projektet. Har du förslag eller frågor som rör Impact kan du närsomhelst kontakta Impact-teamet.

Impact-ansvariga

Bertil Gonzalez Guve
Bertil Gonzalez Guve
universitetslektor 087909735

Kommunikatör i Impact-projektet