Kontakter på EECS

Här finner du information om vilka som sitter i skolans grupper och råd, kontaktvägar för dig som vill ha svar i ett enskilt ärende eller vill ha ut information till någon av skolans grupper.

Om du vill ha hjälp i ett enskilt ärende kan du alltid vända dig till skolans servicecenter. De kommer att hjälpa dig med ditt ärende och se till att det når rätt person.

Kontakta servicecenter

Kontakter

I vänstermenyn kan du hitta kontaktuppgifter till personer inom följande områden:

  • Verksamhetsstöd: Ledningsgruppen för verksamhetsstödet, ekonomienheten, HR-enheten, infrastruktur och service, kommunikationsenheten och utbildningskansliet.
  • Avdelningsteam: Avdelningsteam för varje avdelning och centra på skolan. Avdelningteamen består av personal inom ekonomi, HR samt EU-handläggning.
  • Ledning och samverkan: Skolchefsgruppen, ledningsgruppen, samverkansgruppen, skolkollegiet, skolans avdelningschefer, vice avdelningschefer och skolans centrumföreståndare.
  • Utbildningsråd: Grundutbildningsråd, forskarutbildningsråd, programansvariga och studierektorer.
  • Fakultetsrekrytering: Kommitté för rekryteringsärenden.
  • Funktionsadresser och e-postlistor: E-postlistor för att sprida information till olika grupper och funktionsadresser för att ställa frågor som besvarar enskilda ärenden.
  • Tematiserade grupper: Skolans skyddsombud och ansvariga för säkerhet, kemikalier och KLARA, laserstrålning och joniserade strålning, brand och brandfarliga varor, milljöombud och hållbar utveckling.
  • Skolans webborganisation: Redaktörer för interna sidor och externa webbplatser
  • Skolans personal: All skolan personal finns listade i KTH:s personalkatalog.