Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Arbetsmiljö, säkerhet och kris

Här hittar du information om vad du ska göra vid händelse av kris, samt kontaktuppgifter till skolans krisorganisation. Här finns exempelvis också information om hur du anmäler ett tillbud och var du hittar hjärtstartare.

Vid krissituationer

Arbetsmiljö, skyddsombud och anmälan

Trakasserier, diskriminering eller kränkande särbehandling

Utrymning, hjärtstartare och första hjälpen