Till innehåll på sidan

Inköp och upphandling

Här finns information om hur du gör både större och mindre inköp.

Alla inköp ska göras enligt KTH:s regler för upphandling och inköp via skolans inköpskanaler. För hjälp och stöd finns EECS-skolans inköps-team. Godkännande och beslut av inköp sker enligt skolans delegationsordning.

Direktupphandlingar (inköp där varan/tjänsten inte finns på ramavtal) överstigande 99.999 sek ska annonseras. Detta görs tillsammans med någon från inköpsteamet.

Upphandlingar över direktupphandlingsgränsen (615.312 Sek 2020) görs tillsammans med KTH:s upphandlingsgrupp och anmäls via skolans inköpsansvarig två gånger per år, en gång i november och en kompletterande gång under maj.

Länkar