Till innehåll på sidan

Miljö och hållbarhet

Här hittar du information om miljöarbetet på EECS och ditt ansvar inom området.

Miljöarbetet på EECS ska integreras i ordinarie verksamhet inom alla instanser på skolan. Detta innebär att skolledning, prefekter, avdelningschefer, funktionsansvariga med mera ansvarar för att omvandla rutinerna och handlingsplanerna för miljöarbetet till praktik inom sitt område.

Som hjälp och stöd finns det på Sustainability Office en miljöstrateg som är kontaktperson för EECS  och en projektledare för hållbarhet på skolan som har till uppgift att hjälpa skolledningen koordinera de interna insatserna.

Länkar