Till innehåll på sidan

Utbildningsverksamhet

Här finns information om hur EECS utbildning bedrivs.

Grundutbildningsverksamhet

Skolans utbildningsverksamhet bedrivs i institutioner. Varje institution leds av en prefekt och en proprefekt. Prefekten svarar inför skolchefen för institutionens verksamhet. Prefekten ansvarar för institutionens kursutbud på förberedande nivå, grundnivå och avancerad nivå vad gäller planering, bemanning och genomförande. Detta ska ske i samråd med berörda avdelningschefer.

Forskarutbildning

Skolans avdelningar utför forskarutbildning. Avdelningschefen ansvarar för bemanning och genomförande av forskarutbildningskurser inom avdelningens ämnesområde. Alla blivande doktorander som ska anställas på skolan rekryteras enligt skolans doktorandrekryteringsprocess. Avdelningschef ska skriva på initieringsbrevet innan rekryteringsprocessen startas. Skolchefen fattar beslut om antagning av nya doktorander.

Länkar