Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Årets EECS-pris 2021

Två pristagare till EECS-priset i år

EECS Award Winner 2021
Publicerad 2021-06-15

Skolan för elektroteknik och datatvetenskaps hedersutnämnande, Årets EECS-pris 2021, delas i år mellan Enhetschefen för utbildningskansliet, Marianne Lundin och Professor Wouter van der Wijngaart.

Marianne Lundin, Årets EECS-pristagare

Grattis Marianne, hur känns det att få EECS-priset 2021?

– Jag är självklart hedrad och är också glad över att jag utifrån mitt uppdrag inom skolans verksamhetsstöd har tilldelats priset. Det är uppmuntrande att det administrativa stödet till undervisning och utbildning uppmärksammas.

Vad ser du som det viktigaste i din roll som chef?

– Att engagera och entusiasmera mina medarbetare och skapa ett positivt arbetsklimat där vi tillsammans arbetar med ett tydligt fokus på utveckling och förbättring av vår egen verksamhet liksom motsvarande verksamheter vid hela KTH.

Vad driver ditt engagemang för utbildningsfrågorna?

– För mig är det ett privilegium att arbeta med frågor kopplade till högre utbildning. Vid ett ansett och högt rankat lärosäte som KTH är det min uppfattning att inte bara utbildning och forskning ska hålla världsklass utan också allt administrativt kringarbete som möjliggör detta, liksom den service och det stöd som erbjuds våra studenter.

Så klart har det varit en utmaning att kunna stötta våra lärare och studenter under nedstängningen av KTH pga pandemin. Vad har varit den största utmaningen?

– Den största utmaningen har varit osäkerheten, som inneburit att en stor del av utbildningskansliet med kort framförhållning snabbt behövt ställa om verksamheten utifrån nya behov. En annan stor utmaning har varit den starkt ökade psykiska ohälsan bland studenter och forskarstuderande till följd av pandemin.

Wouter van der Wijngaart, Årets EECS-pristagare

Grattis Wouter, hur känns det att få EECS-priset 2021?

– Jag blev lite överraskad. Många kollegor på EECS har gjort ett fantastiskt jobb och jag hade själv faktiskt nominerat en annan person.

Hur har det varit att forska och undervisa under pandemin?

– Som flera av er har jag lärt mig att uppskatta arbetet hemifrån, men saknar socialt umgänget samt den kreativiteten som uppstår vid fysiska möten.

Vad har varit den största utmaningen? Det mest oväntade som hänt?

– Att som invandrare behöva leva med den svenska coronapolitiken. Den har stundtals känts chockerande.

Finns det någon höjdpunkt du kan dela med dig av?

– Flera av mina studenter har under det gångna året publicerad nyskapande och uppmärksammade forskningsresultat!

Jag vet att du som IA och forskare brinner för att kommunicera din forskning, vad ser du som de största utmaningarna med att få dina kollegor att förstå varför det är viktigt att kommunicera sin forskning utanför den akademiska världen?

– Vi på EECS är mest fokuserade på forskning och undervisning. Andra krav, t.ex. att sträva efter förbättrad hållbarhet, diversitet, impact, forskningskommunikation, mm, upplevs av flera som “störande” i detta sammanhang. I ett större perspektiv tror jag detta är ett uttryck för ett för stort fokus på kortsiktig “efficiency" och för lite på långsiktig “resilience”. Utan hållbarhet, diversitet och impact tror jag att vi inte kan växa eller förbli ledande inom forskning och undervisning i ett längre perspektiv. Problemet är att kommunicera detta behov utan att kunna peka på vetenskapliga mätvärden som bevis för detta.

Pengarna används traditionellt till ett resestipendium, vad skulle du vilja fördjupa dig inom (någon av dina hjärtefrågor) för att ta med in i arbetet med att ytterligare förbättra?

– Vi ska helst avstå från resor av klimatskäl. Jag har faktiskt inte bestämt mig än vad jag ska gör med pengarna, men sommarsemestern ger säkert tid att fundera!