Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Grattis Pawel Herman!

– ny programansvarig för civilingenjörsprogrammet i datateknik

Publicerad 2019-09-23

Pawel Herman är ny programansvarig för civilingenjörsprogrammet i datateknik, han startar sitt uppdrag 1 januari 2020. Läs Pawels tankar inför sitt nya uppdrag.

Hur känns det att börja som PA för CDATE-programmet?

Det känns som en spännande möjlighet att få engagera sig i skolans utbildningsprocess på en helt annan nivå, och få nya perspektiv och erfarenheter. Samtidigt är det givetvis ett stort ansvar och jag känner mig starkt motiverad att ta mig an utmaningen efter bästa förmåga. Jag skulle vilja fortsätta det fina arbete som gjordes av mina föregångare men också hitta nya möjligheter till förbättringar inom programmet.

Vad ser du fram emot med uppdraget?

Jag ser verkligen fram emot dialogen med studenterna, jag är angelägen om att lära mig mer om hur de uppfattar sina utbildningsmöjligheter, deras behov och höra deras reflektioner över potentiella hinder och svårigheter, men också deras förväntningar. Jag är glad över att få möjlighet att engagera mig i den strategiska utvecklingen inom såväl skolan som utbildningsområdet, särskilt i samband med den nuvarande omorganiseringsprocessen. Det finns plats för nya möjligheter men också behov av att förstå potentiella risker - jag ser fram emot att vara en del av diskussionsforumet i dessa strategiska frågor.

Hur ser du på den framtida utvecklingen av programmet om 5 eller 10 år?

I det långsiktiga perspektivet måste vi se till att programmet anpassar sig till nya utmaningar och trender inom datavetenskapen. Detta innebär i viss utsträckning att bredda våra studenters kompetenser utöver vad vi just nu uppfattar som ämneskärnan (som också oundvikligen utvecklas). Våra CDATA-studenter bör bli mer medvetna om juridiska och etiska aspekter, och utveckla en djupare förståelse av flera aspekter i sitt arbete. Jag anser också att de bör bli väl förberedda för att följa upp, aktivt bedriva och hantera, forskning och att bli bättre på att tillgodose växande industriella och akademiska behov, särskilt i tvärvetenskapliga miljöer. Sist men inte minst förväntar jag mig att vi lyckas bredda rekryteringsbasen för programmet, vilket även innebär ett ökat antal kvinnliga studenter.

Det här är bara några reflektioner för ytterligare diskussion om strategisk utveckling av programmet på längre sikt.

Vad är det första du gör den 1 januari när du börjar uppdraget?

Jag njuter redan nu av den unika möjligheten att arbeta tillsammans med personer som är involverade i CDATE-programmet, delta i möten och studera deras beslutsprocesser. Det är en stor ära och mycket givande att få ta del av deras erfarenheter och kompetenser. Detta är också ett bra tillfälle att uttrycka min djupa uppskattning och tacksamhet, särskilt till det nuvarande PA-teamet med Örjan Ekeberg i spetsen. Så i januari kommer jag fortsätta att fullgöra mina uppgifter och försöka klättra uppför den branta lärkurvan så snabbt som möjligt, denna gång med ett direkt ansvar för programmet.