Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

De arbetar med jämlikhet, mångfald och likabehandling (JML) på EECS

"Jag vill titta på vilken typ av miljö vi skapar på EECS och hur vi kan göra den mer välkomnande"

Elizabeth All, Rob Comber och Dena Hussain
Publicerad 2022-02-16

Vi har pratat med Elizabeth All, Dena Hussain och Rob Comber som tillsammans jobbar med jämlikhet, mångfald och likabehandling på EECS. Läs mer om vad JML-gruppen gör, hur de tänker arbeta med frågan och varför de tycker detta är viktigt.

JML på EECS 

JML-gruppen ska bland annat att bevaka utvecklingen inom området, föreslå åtgärder, aktiviteter och uppföljning till skolans verksamhetsplan och samtala med prefekter för att stödja deras arbete med JML-frågor. 

Institutionerna ska arbeta aktivt med att integrera JML-frågorna i verksamheten. Till exempel ska JML vara en stående punkt på varje möte med institutionsledningsråden och de ska två gånger per år skicka in en rapport av sitt JML-arbete till JML-gruppen. 

En naturlig del av skolans verksamhet 

Elizabeth All, HR-ansvarig på skolan och medlem i JML-gruppen säger:

– Även om JML-gruppen jobbar aktivt med dessa frågor är det också jätteviktigt att alla är med och bidrar i detta arbete och tar ansvar. Vår medarbetarundersökning visade att för många på vår skola har känt sig utsatta. Det är så viktigt att du rapporterar om du ser något eller själv blir utsatt för något! Vi kan då ta tag i problemet och jobba för att det inte ska ske igen.  

– JML-arbetet ska bli en naturlig del i skolans verksamhet, det ska till exempel tas upp på institutionerna och finns med i Verksamhetsplanen för 2022, avslutar Elizabeth.  

Vi har också pratat med Dena Hussain och Rob Comber som representerar sina respektive institutioner i gruppen.  

Rob, i vilken egenskap ingår du i JML-gruppen?

– Jag är representant för Avdelningen för medieteknik och interaktionsdesign och Institutionen för människocentrerad teknologi.  

Dena, i vilken egenskap ingår du i JML-gruppen?

– Jag är fakultetsrepresentant för Avdelningen för beräkningsvetenskap och beräkningsteknik.

Rob, varför är detta viktigt tycker du?

– Under hela vår utbildning och anställning har vi ett ansvar att skapa villkor som inte bara är lika för alla att delta i, utan som ger ytterligare stöd till de människor som har blivit utestängda eller marginaliserade. Vi har mandat att vidta aktiva åtgärder för att stödja en inkluderande och stöttande utbildning och sysselsättning, och det är vad JML-gruppen har fått i uppdrag och planerar att göra. Fördelarna med inkludering är enorma och kostnaden för att inte arbeta med det är betydande och långvarig, även över generationer. Vi på KTH behöver arbeta för en mer inkluderande miljö nu och för framtiden. 

Dena, dessa frågor kommer också att integreras till institutionerna, varför är det viktigt?

– Att skapa en mångsidig och inkluderande arbets- och lärmiljö på KTH är att skapa en hållbar och balanserad miljö för alla. 

Rob, har du arbetat med dessa frågor tidigare?

– Ja. I min forskning har jag tittat på frågor om inkludering och delaktighet i arbete, folkhälsa, demokrati och i utbildning. En viktig aspekt har varit att inte bara identifiera problemen i systemet, utan även arbeta med de som inte har varit med i utformningen av systemet i första hand. Detta kan ta mycket extra arbete och ibland får du reda på att du har arbetat med fel problem hela tiden. Det viktiga är att värdesätta den olika expertis som människor tillför samtalet. 

Dena, vad blir gruppens fokus i början?

– Gruppen kommer att fokusera på olika aspekter, som att inkludera könsmångfald i rekryteringsstrategierna på KTH. 

Rob, du har nyligen gått med i gruppen, vad kommer du att fokusera på initialt?

– Jag vill titta på vilken typ av miljö vi skapar på EECS och hur vi kan göra det till ett mer välkomnande utrymme. Jag vill se till att vi hittar sätt att få människor att känna sig välkomna, uppskattade och inkluderade. Jag tror att det börjar från första början, vi behöver lära oss och visa studenterna och varandra hur man gör saker som att arbeta i grupp, ge och ta emot feedback och stötta varandra i det arbete vi gör. 

Dena, du har arbetat i akademiska miljöer i flera länder, är JML nytt för branschen och fungerar olika länder olika?

– Jag har haft fördelen av att arbeta i både den akademiska världen och privata sfären i olika delar av världen inklusive England, Sverige och Mellanöstern, med att överföra och kunskapsöverbrygga erfarenheter. Och jag tror att arbetet med mångfald har blivit mer medvetet under de senaste åren, men här finns alltid utrymme för förbättringar. 

Jämställdhet, mångfald och lika villkor på KTH

KTH:s etiska policy slår fast att jämställdhet mellan kvinnor och män samt avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av lärosätets värdegrund.

Kontakt