Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

EECS söker ny programansvarig

(TMAIM)

Publicerad 2019-08-28

Vi letar efter en ny programansvarig (PA) för vårt masterprogram i Maskininlärning (TMAIM). TMAIM är ett av de största masterprogrammen i Maskininlärning i Europa och i år har vi cirka 90 studenter från hela världen som går på programmet.

Uppdraget

Det nya uppdraget börjar 1 januari 2020 och arbetstiden är cirka 25% av en heltidsanställning.

Ansökan

En kortfattad ansökan ska innehålla: 

 • Anställning den 1 Augusti 2019, ämne och avdelning.
 • Tidigare erfarenhet av drift och utveckling av program och kurser.
 • Vilka möjligheter och utmaningar som Ni ser med att vara PA för Masterprogrammet i Maskininlärning.

Ansökan sänds till GA, Ann Lantz (alz@kth.se) senast 30 september 2019.

Övrigt

Annonsen går ut till skolans alla lärare i linje med rekommenderat arbetssätt i beslut V-2014-0298.

Vid eventuella frågor, kontakta Ann Lantz, grundutbildningsansvarig EECS KTH

Ansvarsområden för PA på grundnivå och avancerad nivå:

 • PA ansvarar för studenternas utbildningsmiljö
 • PA ansvarar för programmets systematiska kvalitetsarbete, inbegripet relevans, kvalitetsutveckling och uppföljning
 • PA ansvarar för att programmet uppfyller programmets lärandemål
 • PA ansvarar för programmets genomförande
 • PA ansvarar övergripande för mottagning och introduktion
 • PA ansvarar för programsammanhållen kontakt och information
 • PA ansvarar för bedömning av särskild behörighet och meritvärdering på avancerad nivå samt vid senare del-antagning på grundnivå
 • PA ansvarar för samsyn mellan KTH:s skolor i PA-frågor 

Kompetenskrav för PA på grundnivå och avancerad nivå: 

Erfarenhet av undervisning på grundnivå och avancerad nivå, erfarenhet av att vara kursansvarig och examinator samt erfarenhet av att bedriva forskning med avlagd doktorsexamen. PA ska ha högskolepedagogisk utbildning och ha examinatorsrätt under sin mandatperiod. 

Ansvarsområden och kompetenskrav (ovan) följer beskrivningen i Rapport om förtydligande ansvarsområde GA, FA och PA Dnr V-2017-1117.

I EECS Delegations- och arbetsordning 2018 (Skolchefens vidaredelegationer) 2018-08-18 beskrivs PA-rollen på följande sätt:

3.11 Programansvarig (PA)- utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Programansvarig (PA) är övergripande ansvarig för ett enskilt utbildningsprogram (civilingenjör, högskoleingenjör respektive masterprogram) och arbetar på GA:s uppdrag med att leda programverksamheten i enlighet med utvecklingsplan och andra styrdokument. PA leder arbetet att tillsammans med programråd att ta fram förslag till utbildningsplan samt läsårsplan för sitt program. PA säkerställer tillsammans med avdelningarnas studierektorer att studenter i utbildningsprogrammet erbjuds examensarbete.

Grundutbildningsansvarig(GA)delegerar rätten att fatta beslut om följande till programansvarig(PA):

 • att besluta om antagning av reserver på program samt efterantagning, enligt turordningslista från antagningen.
 • att besluta om tillgodoräknande av kurs på grundnivå och avancerad nivå.

Dessutom finns löpande ärenden som PA förväntas fatta beslut om eller bereda, t.ex. övergångsplaner för gamla studenter som vill slutföra sina studier, ansökningar om studieuppehåll, examensansökningar m.m.