Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

EECS nya prognos- och budgetverktyg

– för en effektivare ekonomistyrning

Foto: EECS
Publicerad 2021-10-05

Det nya systemstödet ska ersätta den nuvarande Excel-hanteringen och kunna användas under kommande år för uppföljning och analys på skolnivå. Verktyget kommer att kunna användas av ekonomer, projektledare, avdelningschefer, prefekter och andra beslutsfattare. Pilotprojektet med det nya budgetverktyget är ett samarbete mellan EECS och ABE.

Vi har pratat med projektledaren Mattias Svanborg som berättar mer.

Hej, Mattias! Berätta kort om det nya budgetverktyget och varför vi inför detta?

– Det nya, och länge efterlängtade, budgetverktyget är framtaget för att effektivisera och förenkla budget- och prognosarbetet på skolan. I dagsläget görs skolornas budgetar i Excel, vilket är både tidskrävande och resulterar i svåröverskådliga budgetar med risk för fel som kan ge konsekvenser när ekonomiska beslut ska tas. Budgetverktyget kommer att minska det manuella arbetet och ge större tillgänglighet för både ekonomer och beslutsfattare/projektledare att ta fram data och underlag för att fatta beslut. 

Vilka är fördelarna?

 Det kommer att gå snabbare och vara enklare att få fram aktuella tillförlitliga data ur det nya systemet, hela vägen från enskilt projekt till summering på skolnivå. Istället för att krångla med enorma Excelfiler som riskerar att krascha, går man in i webbläsaren och kan enkelt sortera relevant data.

Vem kan använda det?

Vad projektet ska uppnå

 • Bidra till en effektiv ekonomistyrning och säker hantering av data på skolnivå
 • Frigöra resurser för kvalificerad analys och fördjupat chefsstöd
 • Bidra till standardiserat och effektivt arbetssätt
 • Möjliggöra planering över flera år

– Det nya systemet kommer i full drift vara tillgängligt och praktiskt för många fler än idag: Projektledare, avdelningschefer, prefekter och andra beslutsfattare, utöver ekonomer.

Positiva skolchefer

ABE:s och EECS skolchefer är också positiva till det nya verktyget.

– Hittills har vi gjort våra budgetar i Excel, vilket varken känns särskilt effektivt eller säkert. Med det nya verktyget får vi både en effektivare ekonomistyrning och en säkrare hantering av data. Det är också en fördel att fler yrkeskategorier på skolan, som avdelningschefer, prefekter och projektledare kommer kunna använda verktyget, säger Sonja Berlijn, skolchef på EECS.

– Vi välkomnar ett budgetverktyg som svarar upp mot de krav och behov som vi har för att på bästa sätt kunna effektivt driva och planera vår verksamhet. Det kommer att vara både enklare och snabbare att ta fram tydliga budgetunderlag och prognoser i det nya systemet, oavsett om det handlar om projektnivå, institutionsnivå eller skolnivå, säger Muriel Beser Hugosson, skolchef på ABE.

Planerad driftstart sker i slutet av oktober då verktyget kommer att börja användas av skolornas ekonomer. Planen är att fler användare kommer att få tillgång under våren 2022.

Kontakt

Styrgrupp

 • Muriel Beser Hugosson, skolchef ABE
 • Johanna Stellan, administrativ chef ABE
 • Sonja Berlijn, skolchef EECS
 • Rose-Marie Kellqvist Sundström, t.f administrativ chef EECS (sammankallande)

Projektgrupp

 • Mattias Svanborg, controller EECS (projektledare och sammankallande)
 • Anette Arling, t.f ekonomiansvarig EECS
 • Ulf Arvidsson, ekonomiansvarig ABE