Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

EECS söker ny programansvarig

Till Högskoleingenjörsprogrammet i Datateknik

Publicerad 2022-10-10

Högskoleingenjörsprogrammet i Datateknik (TIDAB), ett program med fokus på datateknik och informationsteknik, söker en ny programansvarig (PA). Det nya uppdraget startar 1 januari 2023 och beräknad arbetsåtgång är 25 procent av en heltidstjänst. Ansök senast den 30 november.

Om programmet

Utbildningens fokus ligger på teknik som tillämpar de möjligheter som internet och framtidens uppkoppling erbjuder. Studenter får grunderna för utveckling av molntjänster och uppkopplade saker. Under år tre fördjupas kunskaperna inom programvaruutveckling eller sakernas internet, vilka motsvarar utbildningens två kompetensinriktningar som väljs inför årskurs tre.

För TIDAB innebär teknikområdet datateknik kunskaper och färdigheter i datorers uppbyggnad och funktion, datornätverk, datahantering och tillämpningar av artificiell intelligens (AI). Programmet innehåller mycket programmering.

Uppdraget

Det nya uppdraget startar 1 januari 2023. Beräknad arbetsåtgång är 25 % av en heltidstjänst. I uppdraget ingår utveckling av programmet baserat på den regelbundna granskningen som genomförts av KTH:s högskoleingenjörsprogram. För detta finns en omfattande grund att bygga vidare på.

Ansökan

En kortfattad ansökan ska innehålla: 

 • Din anställning den 1 januari 2022, innehållande ämne och avdelning.
 • Tidigare erfarenhet av drift och utveckling av program och kurser.
 • Vilka möjligheter och utmaningar som du ser med att vara PA för Högskoleingenjörsprogrammet i Datateknik (TIDAB).

Ansökan sänds till grundutbildningsansvarig (GA) Ann Lantz  senast 30 november 2022.

Övrigt

Annonsen går ut till alla lärare och prefekter på EECS samt till GA vid Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH).

Vid eventuella frågor, kontakta Markus Hidell  vice grundutbildningsansvarig, EECS, KTH.

Ansvarsområden för PA på grund– och avancerad nivå

 • Ansvar för studenternas utbildningsmiljö.
 • Ansvar för programmets systematiska kvalitetsarbete, inbegripet relevans, kvalitetsutveckling och uppföljning.
 • Ansvar för att programmet uppfyller programmets lärandemål.
 • Ansvar för programmets genomförande.
 • Ansvar övergripande för mottagning och introduktion.
 • Ansvar för programsammanhållen kontakt och information.
 • Ansvar för bedömning av särskild behörighet och meritvärdering på avancerad nivå samt vid senare del-antagning på grundnivå.
 • Ansvar för samsyn mellan KTH:s skolor i PA-frågor.

Kompetenskrav för PA på grund– och avancerad nivå

Erfarenhet av undervisning på grundnivå och avancerad nivå, erfarenhet av att vara kursansvarig och examinator samt erfarenhet av att bedriva forskning med avlagd doktorsexamen. PA ska ha högskolepedagogisk utbildning och ha examinatorsrätt under sin mandatperiod. 

Ansvarsområden och kompetenskrav (ovan) följer beskrivningen i Rapport om förtydligande ansvarsområde GA, FA och PA Dnr V-2017-1117.

I EECS Delegations- och arbetsordning 2018 (Skolchefens vidaredelegationer) 2018-08-18 beskrivs PA-rollen på följande sätt:

3.11 Programansvarig (PA)- utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Programansvarig (PA) är övergripande ansvarig för ett enskilt utbildningsprogram (civilingenjör, högskoleingenjör respektive mastersprogram) och arbetar på GA:s uppdrag med att leda programverksamheten i enlighet med utvecklingsplan och andra styrdokument. PA leder arbetet att tillsammans med programråd att ta fram förslag till utbildningsplan samt läsårsplan för sitt program. PA säkerställer tillsammans med avdelningarnas studierektorer att studenter i utbildningsprogrammet erbjuds examensarbete.

Grundutbildningsansvarig (GA) delegerar rätten att fatta beslut om följande till programansvarig (PA):

 • Att besluta om antagning av reserver på program samt efterantagning, enligt turordningslista från antagningen.
 • Att besluta om tillgodoräknande av kurs på grundnivå och avancerad nivå.
 • Att besluta om studieuppehåll.

Dessutom finns löpande ärenden som PA förväntas fatta beslut om eller bereda övergångsplaner för gamla studenter som vill slutföra sina studier, examens-ansökningar med mera. 

Välkommen med din ansökan!

Kontakt