Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

EECS tar in fler studenter för att öka intäkterna

porträttbild på Markus Hidell
Markus Hidell, grundutbildningsansvarig på EECS.
Publicerad 2023-05-04

Så ska skolan öka intäkterna från utbildningen och förbereda sig för att kunna leverera utbildning i världsklass även i framtiden. Grundutbildningsansvarig Markus Hidell om rektorsbeslutet ekonomi i balans och Framtidens utbildning.

Förra året utbildades inte tillräckligt många studenter på KTH. Vi presterade under det takbelopp som sätts utifrån statens anslag till KTH för utbildning. Beloppet motsvarar den mängd studenter som vi förväntas utbilda varje år, vilket vi då underpresterade i. Detta ledde till att rektor Anders Söderholm i början av året fattade beslut om att se över ekonomin. Alla skolor har blivit ombedda att identifiera åtgärder för att öka intäkterna från utbildning utan extra kostnader.

Så ska intäkterna från utbildningen ökas

– Detta landade på mitt bord bara några dagar efter jag tillträtt som tillförordnad grundutbildningsansvarig. Det satte i gång en omfattande aktivitet i KTH:s grundutbildningsutskott, på samtliga skolor och på Verksamhetsstödet.

Utbildningsverksamhetens uppdrag i det beslutet består av två delar.

– Dels handlar det om att öka intäkterna redan under 2023, dels om att öka intäkterna på lite längre sikt under 2024. För att göra det behöver vi öka intaget av studenter och öka genomströmningen. Det gäller både inom våra program och inom utbudet av fristående kurser.

Det mest effektiva sättet att öka intäkterna är att ta in fler studenter, i första hand på masternivå. Vi har dock även satt i gång en viss ökning av antalet platser på program på grundnivå och inom utbudet av fristående kurser.

– Det är viktigt för oss att vi genomför den här ökningen på ett ansvarsfullt sätt och fortfarande behåller samma höga kvalitet på de studenter vi tar in och på de kurser vi levererar. Kurserna och programmen får inte bli överbefolkade.

De nya antagningstalen är noga beräknade för att inte göra avkall på utbildningens kvalitet eller bidra till sämre arbetsmiljö för lärare, kursansvariga och programansvariga.

Fler studenter på programmen

Antagningstalen på EECS masterprogram har nu ökat totalt med cirka 10 procent, från 750 till 830 studenter. Exempel på program där det har gått att öka antalet platser är masterprogrammen Inbyggda system, Systemteknik och robotik och Distribuerade system.

– Några av de andra programmen som har högt söktryck har valt att inte öka antalet platser eftersom de redan har så många studenter som man klarar av. Och så måste det få vara.

Två av grundutbildningsprogrammen ökar också sina platser. Civilingenjör i Elektroteknik och det internationella Kandidatprogrammet i information- och kommunikationsteknik tar in tio studenter extra var.

– Detta är på önskemål av programansvariga. På båda programmen har ett högt och stadigt ökande söktryck, så det är stor efterfrågan hos blivande studenter.

Även de inresande utbytesstudenterna blir lite fler i år och skolan försöker i första hand försökt ta in fler studenter från EU.

– Här har de internationella koordinatorerna sett att det finns ett högt intresse utifrån. Därför har vi beslutat att vi, på vissa avtal, temporärt kan ta emot fler inresande studenter än vi avtalat om med partneruniversiteten.

En inresande utbytesstudent bidrar under hösten med intäkter lika mycket som en programstudent. Ytterligare en fördel är att den inte belastar våra lärare under vårterminen då många studenter gör sina exjobb, som vi vet är extra resurskrävande.

Utbildning i världsklass – även i framtiden

Framtidens utbildning är ett större förändringsprogram på KTH. Programmets mål är att säkerställa att KTH ger relevant och högkvalitativ utbildning nu och i framtiden. Det leds av Joakim Lilliesköld och programkoordinator Per Fagrell.

– Men det mesta av utförandet sker på skolorna, men även i verksamhetsstödet. Vi har fått i uppgift att föreslå aktiviteter vi vill driva i linje med KTH:s framtida utbildning.

Förändringsprogrammet ska löpa under 2023–2027. Under förra året skapades ramverk och principer som ska vara vägledande för utbildningens utveckling.

– Nu går vi från formulering av principer och förankring till verkstad. Alla skolor har tagit fram aktiviteter som ligger i linje med framtidens utbildning.

För att genomföra aktiviteterna får varje skola ett finansiärt bidrag på en miljon kronor av förändringsprogrammet. Skolorna ska själva medfinansiera med lika mycket.

– Några av våra förslag är sådant som vi ändå tänkt göra, men som nu får en extra skjuts och fokus med hjälp av Framtidens utbildning.

EECS har lagt fram flera förslag, men av dem valdes fyra ut till programmet. Det som specifikt efterfrågats var mönsterbrytande och skalbara aktiviteter. När ett pilotprojekt lyckas ska det kunna ha bäring på fler områden.

– Detta är bara ett första steg för aktiviteter som kommer att starta omgående eller till hösten. Så det kommer finnas möjlighet att få fler projekt inom ramen för Framtidens utbildning längre fram.

Här är de fyra projekten inom Framtidens utbildning

  1. Skolorna CBH och EECS har totalt sju högskoleingenjörsprogram. Flera av dem har dåligt söktryck och genomströmning. Dessutom är två av dem snarlika varandra. Målet är att skapa en bättre samordning mellan programmen och verkligen skapa så bra utbildning som möjligt för just högskoleingenjörsstudenter.
  2. Ett nytt masterprogram i hållbar digitalisering. Projektet kommer att implementera det nya programmet. Det innebär en färdig utbildningsplan i september, designa om och utveckla nya kurser till programstart höstterminen 2024.
  3. Förstärka kvalitetsarbetet av kurser och program genom att skapa grupper av ”kritiska vänner”. Grupperna ska finns på institutionsnivå och består av erfarna lärare som kan hjälpa till med utformning, planerande och rådgivning vid genomförande av kurser. Om man som lärare vill ha stöd ska man kunna vända sig till teamet.
  4. Det fjärde projektet handlar om mångfald i examinationsformer inom program. Det är en översyn av vilka typer av examinationer som studenterna möter under sin utbildning. Studenterna kommer efter examen att bedömas genom både muntliga, skriftiga och digitala metoder i sina yrkesliv. Mångfald i examination kommer att förbereda studenterna för verkligheten.